En kvinna med funktionsnedsättningen MS hittades i oktober död på en av Hansagallerians toaletter i Malmö. Med en personlig assistent på plats hade utfallet ha kunnat bli ett annat, men på grund av åtstramningen av kvinnans assistanstimmar fanns ingen till hands att bistå kvinnan vid toalettbesöket.

Detta har hänt:

Sedan assistansersättningen infördes 1994 har utgifterna för ersättningen ökat kontinuerligt...

Detta har hänt:

Sedan assistansersättningen infördes 1994 har utgifterna för ersättningen ökat kontinuerligt.

I 2016 års regleringsbrev från regeringen står att Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar och samtidigt säkerställa att rätt person får rätt ersättning genom likvärdig och rättssäker handläggning, bedömning och beslut.

Totalt rör det sig om drygt 16 000 personer som får statligt assistansersättningsstöd. Ytterligare 4000 personer får assistansstöd via hemkommunen.

Fakta: Försäkringskassan

Detta är ett exempel på när medierna uppmärksammat utfallet av regeringens nya direktiv till Försäkringskassan om hårdare tag vad gäller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nu har Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) fått nog.

Barnfamiljer drabbas hårt

— Vi kräver ett nödstopp, säger Lars Winborg, kanslichef för HSO Jönköpings län. Inga fler indragningar av statliga assistanstimmar ska få göras innan en stor översyn har gjorts. Detta så att reformens ursprungliga intentioner följs.

Anledningen till åtstramningen är enligt regeringens regleringsbrev att få ner kostnaderna genom att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar. LSS har helt enkelt blivit för dyrt.

— Försäkringskassan har gjort hänsynslösa tolkningar av lagen sedan de nya direktiven verkställdes, menar Winborg. Barnfamiljer är nog den grupp som drabbats värst. När ett funktionshindrat barn förlorar assistanstimmar blir det föräldrarna som får ta smällen.

Ifrågasätter tolkningen

Annons

LSS-användaren Thomas Juneborg känner en djup oro inför framtiden. De senaste sex åren har antalet personer som utnyttjar LSS legat på en jämn nivå enligt siffror från Försäkringskassan. Däremot har det genomsnittliga antalet timmar per person per vecka ökat från 101 till 127.

— Jag förstår att statens utgifter måste hållas nere, säger Juneborg. Timmarna har ökat och så även kostnaderna för oss med ett behov av assistansersättning, men det är ju för att behovet är stort.

— Regeringen ska veta att den stora mängden av oss som är i behov av assistansstöd inte vill ha mer än nödvändigt. De flesta vill klara sig själva i så stor utsträckning som möjligt. Så roligt är det inte att inte kunna klara vissa saker själv.

Pengarna kommer tillbaka

Enligt regeringen har LSS-kostnaderna fördubblats de senaste tio åren. Totalt sett ligger de på drygt 30 miljarder kronor per år brutto. Det är denna summa regeringen vill sänka, men Juneborg irriterar sig över att ingen talar om vad den totala summan blir netto.

— Mycket av de pengar regeringen skjuter till med kommer ju tillbaka i form av skatt, menar Juneborg. Assistanstimmarna vi med funktionshinder är i behov av sysselsätter tusentals människor.

3 december arrangeras en manifestation för att uppmärksamma politiker och myndigheter kring problematiken med regeringens åtstramning av LSS. På initiativ av bland annat HSO Jönköpings län kommer man marschera under parollen ”Assistans är frihet - Rädda LSS”. Hovrättstorget blir startplats med Hoppets torg som mål.

— För mig handlar assistansen om att få leva ett vanligt liv, säger Juneborg. Förlorar jag den kan jag inte längre leva ett drägligt liv. Därför har det tagits initiativ till en manifestation, och förhoppningsvis blir det många i tåget.

LSS