LÄS MER: Krisen i socialtjänsten

LÄS MER: Pressat på socialtjänsten

LÄS MER: Ännu krisartat i socialtjänsten

JP har tidigare berättat om krisen inom socialtjänsten, personalen har svårt att hinna med sina arbetsuppgifter och fler slutar. Nu kommer en ny larmrapport som pekar i samma riktning: medarbetare arbetar under stark tidspress och många överväger att byta jobb.

Bakom undersökningen står Stockholms Universitet, i samarbete med Akademikerförbundet SSR och Vision och drygt 4 800 medarbetare i socialtjänsten svarade.

Nu har Vision brutit ned rapporten till kommunal nivå. Nästan hälften av de anställda på socialtjänsten i Jönköpings kommun har aldrig eller sällan tillräckligt med tid att utföra sina arbetsuppgifter och en tredjedel jobbar ofta eller mycket ofta under oacceptabel tidspress.

Och värst är det för socialsekreterarna och biståndshandläggarna, enligt Vision.

Annons

Just nu är det svårt att rekrytera biståndshandläggare, berättar Maria Carlsson, ordförande i Jönköping.

— Det är jättetufft. Man måste jobba på att behålla den personal man har. Platserna fylls inte ut och personal tänker på förtidspension, säger hon.

Även cheferna har det tufft, enligt Maria Carlsson.

"Finns ingen personal"

— Det här handlar inte bara om budgeten. Nu finns det ingen personal att anställa, då måste man vara rädd om den personal man har, säger hon.

Nationellt överväger var tredje socialsekreterare och biståndshandläggare i studien att byta jobb om de hittar ett nytt arbete.

— Att de slutar tror jag till stor del beror på arbetsmiljön. Det är för tung arbetsbelastning. Sedan är lönefrågan en del, säger Maria Carlsson.

För att komma till rätta med problemen i socialtjänsten vill fackförbundet Vision se en ökad bemanning inom socialtjänsten, att cheferna ska ha en rimlig arbetsbelastning så att de hinner stötta sina anställda, att tillsvidareanställningar ska vara normen och att medarbetarna ska kunna få en skälig löneutveckling.

— Jag upplever att det är väldigt mycket rekryteringar, många som slutar och vi ser att sjukskrivningarna ökar. Arbetsmiljön är den viktigaste frågan för att personalen ska trivas och stanna längre. Vi jobbar för fullt med det, säger Maria Carlsson.