Han tar över efter Frida Olsson Sandahl, som valt att inte fortsätta.

– Det känns fantastiskt. Jag har varit med ganska länge nu. Detta blir min tredje festival. Jag har inte varit redo att axla ordföranderollen förrän nu, säger Kristian Kabelacs, som varit med i föreningen sedan 2012.

Flera i styrelsen är nya, däribland Mikko Roth, som tidigare berättat om sin historia som prostituerad.

– Det finns en stor mångfald i organisationen, kanske inte i namnet, det finns en vithetsnorm även hos oss, men många olika erfarenheter och perspektiv.

Frida Olsson Sandahls avhopp har varit känt i föreningen sedan länge, säger han.

– Det är hon som har möjliggjort festivalen. Hon har gjort Jönköpings län till en mer inkluderande plats att bo i.