För ett par månader sedan kom Skillingarydssalvans tidigare lokal på Smedjegatan 3 i Skillingaryd ut till försäljning.

Läs mer: De tar över Skillingarydssalvan

På Svensk Fastighetsförmedlings hemsida beskrivs den som möjligheternas fastighet. Säljare är Roger Svenningsson, son till Skillingarydssalvans grundare Curt. Utgångspriset är 2,5 miljoner kronor. Det kan verka lite för en så relativt stor fastighet; 833 kvadratmeter och en tomt som är på 2 435. Å andra sidan är det ingen villa. Och före detta industrifastigheter är det relativt gott om.

Att kommunen överhuvudtaget överväger ett köp grundar sig främst på att man från socialförvaltningens sida anser att hyran av Fabrikens nuvarande lokal är för hög. Att det går att inrymma även Stjärnan på Smedjegatan 3 – en liknande verksamhet som i dag finns på Jupiter i Skillingaryd, blir ytterligare ett plus.

Läs mer: Fabriksjobb livet för Josefin

På Fabriken kan människor med funktionsnedsättning erbjudas meningsfull sysselsättning med bland annat montering för industrier i närområdet. Den nuvarande lokalen ligger i en annan före detta industrilokal på Frideborgsvägen 15 i Vaggeryd och hyrs av Mack Fanér.

”Började i fel ände”

Kommunstyrelsens arbetsutskott, däribland kommunalråden Gert Jonsson (M) och Kenth Williamsson (S), ställer sig bakom ett köp. Ledamoten Ulf Abrahamsson (C) är emot:

Annons

— Vad jag vänder mig emot är att det här har börjat i fel ände. Det normala om hyran är för hög är väl att börja med att begära en omförhandling, och om det inte går att lösa ta beslut om att hitta nya lokaler.

Istället, menar han, forceras nu ett flyttbeslut fram, utan beslut i socialnämnden. Redan vid det ordinarie mötet i kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 december togs beslutet att säga upp den nuvarande lokalen. Då sades att man skulle titta även på andra lediga fastigheter i Skillingaryd.

”Protokollet saknas”

— Socialnämndens arbetsutskott och anställda har tittat på bland annat AA Sports tidigare lokaler och kommunens egen fastighet – före detta Strömslunds snickerifabrik – på samma gata som Skillingarydssalvan samt Kaymans lokal på Östra Allégatan. Vad kom de fram till? – protokoll saknas, konstaterar Ulf Abrahamsson.

Han ställer sig också frågande till att flytta verksamheten, utan att först ha gjort en konsekvensanalys av hur det påverkar verksamhetens brukare.

— Vi tycker generellt sett att behovet ska vara ordentligt utrett innan en sådan här fråga kommer upp. Men i det här läget behövdes ett snabbt beslut och det verkar vara bra lokaler för verksamheten, säger Kenth Williamsson (S).

I fas med uppdraget

Gert Jonsson (M) påpekar att köpbeslutet i kommunstyrelsen inte kommer att tas om socialnämnden säger nej den 19 december:

— Från min tid i socialnämnden vet jag att det finns behov av just den här typen av lokaler. Jag anser att det ligger i fas med mitt uppdrag att ständigt se över lokalbehovet och vara beredd när en sådan här lokal dyker upp.

Ekvationen bygger förstås på att ingen annan köper lokalen.

LSS