— Jag anser att hamnen i nuvarande skick är farlig att lägga till vid för den som inte är båtvan, säger Camilla Holgersson, ordförande i föreningen Marina Brahe.

Föreningen har jobbat för att uppmärksamma politiker på att en ny småbåts- och gästhamn behövs på Visingsö. Enligt Camilla Holgersson är den nuvarande hamnen inte acceptabel.

— Det är en väldigt ogästvänlig hamn i dagens läge, vilket skapar dåligt rykte, säger Camilla.

Omöjlig övernattning

En av båtägarna menar på att för att kunna åka in i hamnen måste man passera genom en smal öppning mellan ett betongfundament och Christina Brahe. Båtägaren menar också att det är omöjligt att spendera natten i hamnen.

Annons

— Det är som att campa mitt på en båtmotorväg. En bil hade inte stannat över natten bredvid E4:an, säger båtägaren som vill vara anonym.

Få båtbesökare

Sune Lindberg från tekniska kontoret menar att den nuvarande gästhamnen är i prima skick sen renoveringen efter slukhålet i fjol. Han tillägger också att antalet båtägare som lägger till vid hamnen är få jämfört med det belopp som det skulle kosta att genomföra en ombyggnation.

— Jag har aldrig hört några klagomål på hamnen men i vilket fall som helst är det ingen tjänstemannafråga, utan en politisk fråga att ta ställning till i budgetarbetet.

Fler turister till Ön

Föreningen vill att kommunen ska ta vara på Vätterns pärla och bygga en helt ny småbåts- och gästhamn för att locka fler besökare till Visingsö.

— Det skulle gynna hela kommunen och utvecklingen av näringslivet på ön, säger Camilla.

Jönköpings-Posten har sökt Carin Berggren, (M) kommunalråd och Anders Jörgensson, (M) ordförande i tekniska nämnden för en kommentar men inte lyckats.