Under de två senaste åren har Habo kommun tagit emot ett antal ensamkommande ungdomar från Afghanistan, som nu bor på HVB- eller familjehem. Asylprocessen har tagit tid, och först nu har de börjat få igång sina processer på Migrationsverket. Den långa väntetiden har resulterat i att flera av ungdomarna fått sina åldrar uppskrivna till 18 år och äldre. Det innebär i sin tur att de måste flytta från nuvarande HVB-hem eller familjehem till Migrationsverkets boenden för vuxna.

Nu vill Liberalerna i Habo genom en motion av Maria Alsén, att dessa ungdomar ska få bo kvar på sin nuvarande plats under hela sin asylprocess, även om de blir uppskrivna i ålder, och att de ska få fortsätta gå i skolan. Migrationsverkets uppskrivningar av åldrar innebär nämligen inte att kommunen med nödvändighet tvingas agera utifrån den nya åldern, utan likaväl utifrån deras tidigare uppgivna ålder.

Annons

Frågan har uppmärksammats både nationellt och regionalt - bland annat uppmärksammade JP i december förra året ett antal flyktingpojkars vädjan till socialnämnden i Vaggeryd om att få fortsätta sin skolgång och behålla sina HVB-platser.

Liberalerna i Habo konstaterar att allt fler ungdomar i samband med åldersuppskrivningarna överklagar besluten, eftersom de inte delar Migrationsverkets bedömning. Experter inom sjukvård och juridik har på senare tid även ifrågasatt åldersuppskrivningarnas relevans, och flera kommuner har valt att låta ungdomarna få bo kvar och även fortsätta sin skolgång. Partiet menar också att många av ungdomarna mår dåligt av situationen, och att vuxna omkring dem ser att de fortsatt är barn och inte kan klara sig på ett vuxenboende.

Vid torsdagens fullmäktige beslutades att motionen skulle gå vidare för behandling till kommunstyrelsen.

— Det är viktigt att veta vilket ansvar kommunerna har om de här ensamkommande ungdomarna flyttas till ett vuxenboende, och det visar sig att de faktiskt inte var 18 år. Vi behöver ha ett barnperspektiv på det här, för det är inte alltid som Migrationsverket skriver upp åldrarna rätt, sa Maria Alsén (L).