Peter Persson (S), riksdagsledamot från Jönköping, vill att regeringen ändrar regler för tillsättning av styrelser i högskolor och universitet.

Fakta: JU:s styrelse,

Ordförande: förhandlingschef Monica Dahlbom, ledamöter: Senior Vice President Sofia Axelsso..

Fakta: JU:s styrelse,

Ordförande: förhandlingschef Monica Dahlbom, ledamöter: Senior Vice President Sofia Axelsson, rådgivare Sören E. Frandsen, f.d. partiledare Göran Hägglund, professor Agneta Marell, inköpsdirektör Johan Ohlson, docent Inger Rydén Bergendahl, rektor Anita Hansbo, ordförande i Jönköpings Studentkår, docent Robert Gunnarsson.

Styrelsen är utsedd av regeringen, maj 2016-april 2019.

Han tycker att högre utbildning och forskning styrs mer av näringslivet som tränger undan politikers och samhällets intressen. Trots att skolorna drivs med skattemedel. Ett demokratiproblem, menar han.

Fler politiker i styrelserna kan motverka detta och ge mer frihet till skolorna, utan detaljstyrning, är hans recept.

I styrelsen för Jönköping University dominerar näringslivet. Av tio ledamöter är bara en från politiken. Ledamöter från fackliga organisationer och kommunsektorn saknas, påpekar han.

— I Jönköping är styrelsen alltför ensidig. Den var mer blandad förr.

Tystnadskultur

Annons

Forskning är inte varor som ska säljas och rektor ska inte se sig som en vd, kritiserar han också men har ingen åsikt om kommande rektorsrekrytering i Jönköping.

— Nej, jag har stort förtroende för den pågående processen.

Bakgrunden till hans kritik är bland annat Macchiariniskandalen på Karolinska som också gynnades av en tystnadskultur och rädsla. En kultur som återfinns i hela högskolevärlden, anser statsvetarprofessorn Li Bennich Björkman vid Uppsala universitet.

Finns liknande kultur på högskolan i Jönköping, tror du?

— Det har jag ingen uppfattning om.

Peter Perssons krav på nya regler för tillsättning av styrelserna är en riksdagsfråga som han ställer till ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson.

Hon vill dock inte ändra något, skriver hon i svaret 4 oktober. Dagens tillsättningar av externa ledamöter gör att regeringen kan utkräva ansvar och ger skolan kompetens utifrån, argumenterar ministern.

Vad tycker du om hennes svar?

— Jag ser min fråga som en del av ett långsiktigt påverkansarbete i riksdagen.

Han lyfter fram statsvetarprofessorn Li Bennich Björkman, en av författarna till boken Det hotade universitetet. Hon vill ”stoppa utvecklingen inom högskolevärlden mot ökat ”vd-styre” och minskat inflytande för forskarna”.

Ökad hierarki, linjestyrning och rektorsmakt tar över när högskolor styrs som en blandning av företag och administration, kritiserar hon i tidningen Universitetsläraren.