Ett populärt försök att förklara upprinnelsen till de sexuella massövergreppen mot kvinnor på nyårsafton i tyska städer som Köln och Frankfurt, men också i Kalmar, Gävle och Helsingfors, har gått ut på att förövarna påståtts komma från kulturer med ”en strikt sexualmoral” och därför inte kunnat hantera mötet med kvinnor i det frigjorda väst.

Ingenting kunde vara mer fel.

En person som omfattar en strikt sexualmoral skulle inte antasta och våldföra sig på sina medmänniskor även om de skulle gå runt nakna på stadens gator.

Det är inte en strikt sexualmoral som får män att bete sig som grobianer mot främmande kvinnor.

Moral är det som hindrar oss från att bete oss på förkastliga sätt, även i de fall det inte är förbjudet.

Den som avhåller sig från att begå sexuella övergrepp enbart av fruktan för drakoniska bestraffningar är inte moralisk, den är bara rädd om sitt eget skinn.

Samhällen med så kallad hederskultur präglas inte av en strikt moral, de präglas av repressiva regelsystem som fått ersätta moralen, och inte sällan har en förödande inverkan på individens privatmoral.

I Anthony Burgess roman, "A clockwork Orange" från 1962, filmatiserad av Stanley Kubrick 1971, är temat den fria viljans förhållande till moralen.

Huvudpersonen Alex, en ligist och våldtäktsman, utsätts för en ny psykologisk behandlingsmetod där hans våldsamma beteende ska betingas bort genom att sådana impulser förknippas med ett kraftfullt illamående.

Annons

Alex släpps ut på gatorna som en fredlig samhällsmedborgare. Varje gång han är på väg att återfalla i sina gamla vanor kommer illamåendet och han måste sluta. Någon moral har han inte.

Filmens budskap är att den är god som själv väljer att göra gott, inte den som är tvingad att avhålla sig från ondska.

Det är möjligt att grobianerna i Köln, Frankfurt, Kalmar, Gävle, Helsingfors och andra städer upplever att de har en moralisk syn på kvinnor och sexualitet.

Det faktum att de är beredda att göra mot främmande kvinnor vad de aldrig skulle acceptera att någon gjorde mot en syster, hustru eller dotter visar dock motsatsen.

Sådana undantag i den egna moraluppfattningen kan bara göras genom att personer utanför den egna gruppen avhumaniseras, ställs utanför moralen, eftersom de inte längre betraktas som människor.

Det är samma mekanismer som gjorde att förintelselägrens bödlar kunde mörda och tortera tusentals människor på dagen och sedan gå hem och agera kärleksfulla familjefäder på kvällen.

Men det är inte bara grobianerna som avhumaniserar sina offer.

De som försöker försvara, förminska och trivialisera beteendet avhumaniserar i själva verket även förövarna.

I sin rädsla för att spä på främlingsfientliga stämningar (förövarna har beskrivits som av ”arabiskt och nordafrikanskt utseende”) görs dessa män till viljelösa objekt, utan förmåga att styra över sina egna handlingar.

Men precis som Alex i "A Clockwork Orange" är var och en av dessa män ett självständigt subjekt, ansvarig för sitt eget agerande.

De ska inte ursäktas eller försvaras. Deras beteende ska bedömas utifrån samma måttstockar som alla andras.

Och framförallt: problemet är inte för mycket moral, utan för lite.

LARS ANDERS JOHANSSON