Att Umeå 2014 valdes till Europas kulturhuvudstad var ingen jätteskräll. Umeå är känt för sitt kultur- och musikliv. Inte minst hardcorerörelsen har satt det västerbottniska samhället på världskartan.

Björkarnas stad ligger också ständigt i topp när det redovisas hur mycket kommunerna i Sverige satsar på kulturen.

— Vi hade ett bra utgångsläge, politiskt var vi helt överens och vi hade ett brett stöd bland medborgarna. De bitarna var väldigt viktiga när juryn tog sitt beslut, säger Tomas Wennström och berättar att i många av de andra kommunerna fanns det inte en politisk enighet.

En del kritik

När beslutet var fattat i Umeås fullmäktige träffade politikerna alla olika föreningar och organisationer i kommunens kulturliv.

— Bara jag hade nog närmare 70 möten, säger Tomas Wennström och berättar att ambitionen från början möttes av en del kritik.

Annons

— Som alla vet har vi ett progressivt kulturliv, med rötter i punken och hela Norrland är ju kritiska mot EU. En del tyckte att vi fått hybris och andra undrade vad de skulle med etablissemanget till.

Autonoma vänstern

Enligt Tomas Wennström gav diskussionerna resultat och tillslut var nästan alla inom kulturlivet engagerade i projektet. Mest motstånd fick de från den rörelse som kanske allra mest förknippas med Umeås kultur: den autonoma vänstern och hardcorerörelsen.

— De skäller på mig jämt, de tar ju avstånd från etablissemanget. Men jag gillar att diskutera med dem. De utgör Umeås DNA så vare sig de vill eller inte är de en mycket viktig del av Umeå.

Umeå satsade 100 miljoner extra på kulturen under tio års tid i samband med ansökningen om att bli kulturhuvudstad och anslagen har ökat med 142 procent.

— Vi gjorde väldigt stora satsningar och de är bestående, säger Tomas Wennström som berättar att juryn tittar mycket på vad kommunen gjort för kulturen över tid och att de också är tydliga med att satsningarna ska leva vidare i framtiden.

Exakt hur mycket kulturhuvudstaden har kostat Umeå kan inte Tomas Wennström svara på eftersom en del satsningar, exempelvis ett nytt kulturhus, skulle ha gjorts ändå. Att beslutet om statliga bidrag kom väldigt sent, ställde också till med en del problem.

— Visst lider vi lite av baksmälla fortfarande, men det har inneburit ett väldigt lyft för kulturen, vi har exempelvis fortfarande elva festivaler om året.