”Take it or leave it” – utan beslut om att bygga vattenverket nu faller den upphandling som gjorts.

Jonatan Rosenquist från tekniska kontoret redogjorde för läget och berättade om varför det behövs ett vattenverk – för att inte få brunt vatten.

Jonatan berättade också om varför vattenverket blir dyrare än i budgeten. Orsaken är en kombination av olika faktorer; het byggmarknad, komplicerat bygge, få anbud och en missvisande kalkyl.

Läs mer: Miss i budgetering av nya vattenverket

Nytillträdda kommundirektören Annika Hedvall, som introducerade sig under kvällen, har fått i uppdrag att granska affären för att i framtiden kunna undvika att projekt blir dyrare än man tänkt sig.

— Samtidigt är det inte dyrare än andra liknande vattenverk, lugnade Jonatan Rosenquist.

Efter att flera haft åsikter om tillgången på information i ärendet, inför mötet, gjorde slutligen en klar majoritet av ledamöterna tummen upp för 50-miljonerkronorsbygget.

Annons

Många hade också åsikter i den allmänpolitiska debatten. Efter en lite trevande inledning i form av just inledningar från partiernas gruppledare kom debatten igång. Varje parti hade två minuter per mandat till sitt förfogande.

Alla försökte föra fram just sina hjärtefrågor, men det blev en handfull frågor som kom att dominera. Från talare till talare var det svårt att hitta en röd tråd, repliker gavs både förr och senare och en del replikbyten stoppade i brist på debattid. Vi gör här ett försök att summera:

Oppositionsrådet Kenth Williamsson (S) gick en rond mot 5-klövern i form av kommunalrådet Gert Jonsson (M) och Ulf Abrahamsson (C). Han pratade om satsningar som inte finns med i budgeten; bland annat höjda löner för de kommunanställda, skolbygge som inte kommit igång, utebliven debatt med Försvaret om skjutfältet och om besparingar inom kulturområdet.

Gert och Ulf Svarade med att undra varför Kenth och Socialdemokraterna inte fört fram sina idéer tidigare så att man kunnat arbeta mot – eventuellt – gemensamma mål innan budgeten var fastlagd.

— Du har hela tiden vetat var jag har stått i de här frågorna, sa Kenth.

— Kenth Williamsson lever i en värld där han är övertygad om att det ska komma nya pengar, kontrade Gert Jonsson.

Läs mer: Budgetmiljoner splittrar partierna

En allmänpolitisk debatt efter sommaruppehållet kan ses som en påminnelse om de frågor som är aktuella och som kommer att fortsätta under hösten.

En fråga som har seglat upp under sommaren är den om en indragen tjänst på biblioteket i Skillingaryd. I den frågan kom nämndordförande Ewa Magnusson (FP) att ställas mot Tuula Ingner (S). Från 5-klövern undrade man varför hon inte reserverade sig mot beslutet i nämnden.

Läs mer: Föreningsstöd till kampanj för öppet bibliotek

— Det här handlar om att det varken finns någon bibliotekstjänst eller kultursamordnare i 5-klöverns budget, svarade Tuula.

Inför det framtida arbetet med nya exploateringsområden, som Östra strand, berättade Gert Jonsson om ett nytt webbverktyg. Det ska användas för att få in många synpunkter i tidigt skede och därigenom underlätta processen.