Händelsen inträffade i en bostad i Huskvarna i slutet av maj. Den misstänkte och den utsatte ingår båda i samma familj och två andra familjemedlemmar har hörts som vittnen i utredningen.