Alkoholhalten i kvinnans blod uppmättes till 2,35 promille vid den aktuella tidpunkten. Jönköpings tingsrätt skriver i domen att körningen var trafikfarlig och att den höga promillehalten gör att det saknas utrymme för andra påföljder än fängelse. Straffet bestäms till två månaders fängelse.