Läser du detta via appen: Se grafik här

Jönköpings-Posten har granskat könsfördelningen i kommunens tio största bolag.

Fakta: Sammanfattning av granskningen

Män är ordförande i nio av tio styrelser.

Av de 68 totala styrelseledamöterna, i alla t..

Fakta: Sammanfattning av granskningen

Män är ordförande i nio av tio styrelser.

Av de 68 totala styrelseledamöterna, i alla tio bolag, är 18 stycken kvinnor.

Den lägsta genomsnittsåldern i styrelserna är 46 år.

Den högsta genomsnittsåldern är 60 år.

Genomsnittsåldern i alla styrelser är 52.7 år.

Vi har hämtat all statistik från www.allabolag.se.

Av de totalt 68 styrelseledamöterna i de tio bolagen var endast 18 kvinnor vilket innebär ett snitt på 26 procent. Vilket kan jämföras med de stora börsnoterade bolagen i landet där styrelserna generellt består av kvinnor till 39 procent. Snittet för alla företag i Sverige ligger på 30 procent.

Läs mer: Länet mest ojämställda på ledarplats

Ett undantag

Annons

Dessutom visar granskningen att män sitter som ordförande i nio av de tio undersökta styrelserna. Undantaget är Atteviks där ordförande är en kvinna.

Det skiljer sig också hur fördelningen ser ut i de olika bolagen. Atteviks har två kvinnor och en man i styrelsen, Husqvarna har en jämn fördelning men i övriga bolagen är kvinnorna i minoritet. Två av bolagen, Rörvik Timber Sales och Fläkt Woods, har styrelser som enbart består av män.

Snittålder 52 år

Undersökningen visar också att genomsnittsåldern för alla styrelser ligger på 52,7 år.

Även här skiljer det sig mellan de olika bolagen, Atteviks hade den lägsta genomsnittsåldern på 46 år och Jönköpings Energi den högsta, där var genomsnittsåldern i styrelsen 63 år.

LÄS MER: Första kvinnan i J-Södras styrelse

1. HUSQVARNA AKTIEBOLAG

Medelåldern i styrelsen är 52 år.

Fem styrelseledamöter är kvinnor, fem stycken är män. Ordförande är man.

2. SYDVED AKTIEBOLAG

Medelåldern i styrelsen är 52 år.

En styrelseledamot är kvinna, åtta stycken är män. Ordförande är man.

3. HOLMGRENS BIL I SMÅLAND AB

Medelåldern i styrelsen är 56 år.

Alla fem styrelseledamöter, inklusive ordförande, är män.

4. ELECTROLUX DISTRIPARTS AKTIEBOLAG

Fakta: Nationell statistik

I Sverige är:

30 % kvinnor i styrelser

6 % kvinnor på ordförandeposten

20 % kvinn..

Fakta: Nationell statistik

I Sverige är:

30 % kvinnor i styrelser

6 % kvinnor på ordförandeposten

20 % kvinnor i ledningsgrupper

6 % kvinnor på VD-positioner

Källa: All Bright

Medelåldern i styrelsen är 49 år.

Två styrelseledamöter är kvinnor, fyra stycken är män. Ordförande är man.

5. ATTEVIKS PERSONVAGNAR AKTIEBOLAG

Medelåldern i styrelsen är 46 år.

Två styrelseledamöter är kvinnor, en är man. Ordförande är kvinna.

6. FLÄKT WOODS AB

Medelåldern i styrelsen är 49 år.

Alla fem styrelseledamöter inklusive ordförande är män.

7. DANISH CROWN K-PACK AB

Medelåldern i styrelsen är 50 år.

En styrelseledamot är kvinna, fem stycken är män. Ordförande är man.

8. FINNVEDENS LASTVAGNAR AB

Medelåldern i styrelsen är 55 år.

Två styrelseledamöter är kvinnor, sex stycken är män. Ordförande är man.

9. JÖNKÖPING ENERGI AKTIEBOLAG (Kommunalt bolag)

Medelåldern är 63 år i styrelsen.

Fyra styrelseledamöter är kvinnor, sju stycken är män. Ordförande är man.

10. RÖRVIK TIMBER SALES AB

Medåldern är 55 år.

Alla tre styrelseledamöter, inklusive ordförande, är män.