Församlingen har alltså lånat ut Bjurbäcks kyrka till Mullsjö Jazzförening utan kostnad för föreningen men med en hel del kostnader för församlingen. I december 2018 tog ett enigt kyrkoråd beslut om förnyade riktlinjer för upplåtande, uthyrning och användning av församlingens kyrkor och lokaler.

Av dem framgår att alla samlingar och arrangemang i kyrkorna ska vara öppna för alla och följaktligen avgiftsfria. Precis som kyrkoherde Pontus Johansson säger i artikeln i JP:

– Det ska inte komma an på ekonomin att komma in i en kyrka.

Värt att komma ihåg är också att det inte är våra egna pengar vi handskas med utan kyrkans medlemmars pengar. Det innebär ett väldigt stort ansvar.

Beslutet i kyrkorådet är ett generellt beslut och handlar inte om att utestänga Mullsjö Jazzförening från Bjurbäcks kyrka. Kyrkan är ingen “lokalutlånare” och vi måste vara konsekventa och ha samma riktlinjer för alla som är intresserade av att låna församlingens kyrkor och lokaler. Det finns annars en risk att vi lånar ut kyrkor och lokaler utan att ha kontroll på till vem och på vilket sätt de används.

I riktlinjerna framgår också att Mullsjö-Sandhems församling gärna samarbetar med externa aktörer under förutsättningar som Kyrkorådets presidium beslutar om.

Mullsjö-Sandhems församling har två duktiga och driftiga musiker/kantorer vilket också innebär att kyrkan satsar mycket på musik, både i gudstjänster och med konserter där det bjuds på allt från julmusik med Anna-Lotta Larsson till piano- och orgelkonserter och contrykvällar.

Annons

Mottot är: Ingen entréavgift – alla ska ha råd att komma!

Helvi Dahlén

ordförande i Kyrkorådet i Mullsjö-Sandhems församling

Inger Ridström

vice ordförande

Relaterat: Insändare: Inget extraarbete för kyrkan när Mullsjö Jazz spelar
Relaterat: "Jazzföreningen hade intäkter, vi hade utgifter"
Relaterat: Nya direktiv sätter stopp för 16-årig jazztradition