Tio laddstolpar ska enligt förslaget installeras under 2016. Fem planeras vid Länssjukhuset Ryhov och två vardera vid Höglandssjukhuset respektive Värnamo sjukhus. En laddstolpe är tänkt att placeras vid Regionens hus.

Fakta: Klimatklivet

Klimatklivet är en satsning i regeringens vårbudget. Det innebär att Naturvårdsverket i s..

Fakta: Klimatklivet

Klimatklivet är en satsning i regeringens vårbudget. Det innebär att Naturvårdsverket i samverkan med andra centrala myndigheter och länsstyrelserna ger stöd till lokala klimatinvesteringar. Under 2015 uppgår stödet till 125 miljoner kronor. 600 miljoner kronor årligen är aviserade 2016- 2018.

Det finns olika typer av laddinfrastruktur. Den typ som nu föreslås vid sjukhusen är i första hand tänkt att användas för laddning av regionens tjänstefordon. Det handlar om en påfyllningsladdning på 2-12 mil per laddad timme.

Kostnaden för Region Jönköpings län skulle bli cirka 320 000 kronor under förutsättning att bidrag betalas ut av staten. Regeringen utlovade i vårbudgeten ekonomiskt stöd till lokala klimatinvesteringar.

Med i skuggbudget

Ärendet är uppe för beslut i nämnden trafik, infrastruktur och miljö på tisdag. I beslutsunderlaget står det även att en fortsatt utbyggnad av laddstolpar ska behandlas i det nya programmet för hållbar utveckling 2017-2020.

Annons

Socialdemokraterna och Miljöpartiet föreslag i deras skuggförslag för 2016 att det ska installeras minst 25 laddstolpar vid regionens verksamheter. De båda partierna ville avsätta en miljon kronor för ändamålet.

"En första del"

Regionrådet Marcus Eskdahl (S) menar att Socialdemokraterna och Miljöpartiet nu får gehör för sitt förslag.

— Jag är jätteglad för detta. Vi skulle egentligen ha gjort detta tidigare. Vi måste göra sådana här omställningar för att få bort fossila bränslen på sikt, säger han.

Marcus Eskdahl vill att regionen går snabbare fram med upprättandet av fler elstolpar.

— Vi ser det här som en första del. Nu vill vi gå vidare och täcka andra publika delar platser exempelvis vårdcentralerna, säger han.

Den uppskattade snittkostnaden för inköp och installation per laddstolpe ligger på 52 000 kronor. Kostnaden för drift och underhåll ligger på cirka 2000 kronor per laddstolpe.