Med vissa nyanlända menas invandrare som har bott på Migrationsverkets boenden och beviljats uppehållstillstånd. De har inte själva kunnat ordna boende utan har fördelas på landets kommuner.

Fakta: Flyktingar i Vaggeryd

Kommuntalet från Migrationsverket och länsstyrelsen är 27 stycken för 2018. I år låg det på..

Fakta: Flyktingar i Vaggeryd

Kommuntalet från Migrationsverket och länsstyrelsen är 27 stycken för 2018. I år låg det på 40, 2016 på 47 (men landade på 95) och 2015 på 28 personer.

Utöver detta har kommunen sedan 2014 tagit emot ett 80-tal ensamkommande under 18 år, varav ett 30-tal i nuläget finns kvar i HVB-hem.

Antalet anvisningar för hela landet beräknas till 15 200, av vilka 428 fördelas till länet.

— Det här är resultatet av en process som har pågått under hösten och som inkluderat en konferens hos länsstyrelsen. De har redogjort för hur de har resonerat runt fördelningen, varpå kommunerna har fått tid på sig att svara om det tycker att det verkar rimligt, berättar Anna Gradén som är integrationssamordnare i Vaggeryds kommun.

Läs mer: Vi måste jobba mycket med attityder

En lagom siffra

Annons

För Vaggeryds del anses prognosen på 27 personer vara en lagom siffra med tanke på invånarantal, företagens behov av arbetskraft och möjligheten att ordna bostäder.

— Jag vet att Jönköping fick sitt tal minskat till 199, eftersom de har svårt att ordna bostäder, medan Gislaveds siffra ökades från 0 till 7.

Anna berättar också att projektet Supported Residence i Vaggeryds kommun har varit framgångsrikt. Därigenom har sex lägenheter hos privata hyresvärdar kunnat ordnas, samtidigt som kommunalägda bostadsbolaget VSBo har bidragit med 15.

Läs mer: Letar privata bostäder

Söker lägenheter

— Vi är fortsatt intresserade av att få in fler privata lägenheter. Och vi kan hyra dem direkt i väntan på sådana som kommer inom två månader, berättar integrationssamordnaren.

Tomhyran kan återsökas hos Migrationsverket, medan det är Arbetsförmedlingen som i fortsättningen står för hyran med så kallade etableringspengar i väntan på att hyresgästen ska komma in på arbetsmarknaden och betala för sig själv.