I våras kartlade konsult Christina Risshytt Collman på uppdrag av kommunen alla ridsportanläggningar. Då kunde hon också konstatera att en liknande utredningar redan hade gjorts några år tidigare, men att de åtgärder som föreslogs då inte hade blivit genomförda.

Tre av föreningarna som nyttjar Jönköpings kommuns ridanläggningar har så kallade jordbruksarrendeavtal. Det innebär att det är föreningen som ska stå för arbetet när det gäller yttre fastighetsunderhåll och renoveringar.

Orimligt, säger Christina Risshytt Collman, som har god insyn i ridsporten i landets kommuner.

Annons

— Det är också ovanligt med den sortens avtal. Föreningarna får därmed ta ett stort ansvar för komplicerade anläggningar med ett viktigt underhållsarbete.

Hon konstaterar också att flera av kommunens ridklubbar också har byggt ridhus i egen regi.

— Jag tror att det är få hockeyklubbar som bygger egna ishallar, säger Risshytt Collman.

Det ideella engagemanget utmärker sig också, enligt utredaren.

— Jag var så imponerad över det ideella arbete som människor i ridklubbarna i Jönköpings kommun lägger ner, det gör att man är van att klara sig själv och är därför också kanske sämre på att be om hjälp.

— Jag tror att alla har att vinna på att föreningarna fick en större uppbackning från kommunen när det gäller just anläggningsfrågorna. Det handlar inte bara om pengar utan även om kompetens och utbildning. Då kan de ideella satsa på verksamheterna och barnen och ungdomarna, i stället för att snickra och gjuta, säger Christina Risshytt Collman.