Sammantaget har tre av kartläggningen "Mellan bildningsförakt och litteraturpassions" 37 sidor genomlysts med noggrannhet i två artiklar av Jönköpings-Postens Emilia Söelund och Yvonne Teiffel. På de tre sidorna försöker jag förstå och problematisera situationen för skrivande i Jönköpings län. I rapporten har sidorna därför fått rubriken ”Problemidentifiering”. I en problemorienterad verksamhet som journalistens är det svårigheterna som lyfts, men runt de tre sidorna i kartläggningen finns 34 andra sidor text som nyanserar bilden av länets författare och skribenter avsevärt.

Bakgrund

Rapporten "Mellan bildningsförakt och litteraturpassion: Kartläggning av litterära aktörer..

Bakgrund

Rapporten "Mellan bildningsförakt och litteraturpassion: Kartläggning av litterära aktörer i Jönköpings län" är skriven av Peter Nyberg, utvecklare av litteraturen som konstform i Region Jönköpings län. Under hösten tillbringade han en vecka i varje kommun för att prata med litterära aktörer. I rapporten kartläggs de litterära verksamheterna i länet och avslutningsvis definieras problemområden. Det ges också förslag till utvecklingsstrategier. Rapportens slutsatser har tidigare debatterats på kultursidorna.

Först måste dock några alldeles grundläggande förhållanden rättas till. Yvonne Teiffel skriver den 7 mars att det är chefredaktören och författaren Peter Nyberg som ”ger en dyster bild av det litterära klimatet i länet”. Det är det inte. Det är tjänstemannen, utvecklaren litteraturen som konstform, som skriver rapporten. Skillnaden är viktig. Författaren fabulerar medan tjänstemannen återger vad informanterna förmedlat.

Teiffel missar också det alldeles grundläggande och i inledningen av kartläggningen framskrivna att texten inte är ett komplett lexikon över Jönköpings läns litterära aktörer. Här står även att jag uteslutande vänt mig till de författare som senare delen av 2016 bodde i Jönköpings län. I kartläggningen kategoriseras litterära företeelser och exempel ges på vad som skapas inom genrerna. Det innebär att majoriteten av allt skrivande som sker i länet lämnas utanför texten, men högst levande finns i ett arbetsmaterial som jag framledes kommer att arbeta med. Alltså värjer jag mig från att se kartläggningen som en rapport i bemärkelsen ett komplett slutmaterial. Den är snarare ett grundmaterial eller en bas att ta avstamp ifrån.

Runt de tre sidorna problem finns en hel del spännande företeelser som förbises av båda journalisterna.

Hembygdslitteraturen är utan tvekan det starkaste litterära draget i länet. Här finns ett diversifierat landskap som spänner mellan enkla hemsidor för information och vackra, inbundna praktverk om lokala företeelser, här finns konstnärliga uttryck som inspelning av det momentana ljudet från Tranås gator till akademiska arbeten och förankringen av huset Sjöhester i olika historiska kontexter.

Skönlitterärt finns bland mycket annat en författare från Colombia som introducerat stora delar av Svenska Akademien till spanska i hemlandet, en poet och fotograf från Nigeria som skriver om klyvnaden mellan att vara från ett annat land och att vara svensk, en rysk författare som skriver om sin flykt till Sverige, en Nässjöförfattare som berättar om vad det är att vara människa i en absurd värld. Här finns två, när undersökningen gjordes tre men författaren Gunnar E. Strandgren gick nyligen bort, författare som lever på det de skriver och på att prata om sitt skrivande eller lära ut skrivande.

I Jönköpings län finns utmärkta förhållanden för den som vill skapa en författargrupp. Biblioteken ligger som ett nät av litterära noder över hela länet och de är fyllda av författares verk och skicklig personal. Alla huvudbibliotek i kommunerna har mötesrum som är gratis att låna, flera av biblioteken har ”Mer Öppet”, vilket innebär att vem som vill får komma in mellan 7 och 22. Föreningar som ägnar sig åt andra konstformer än litteratur är i allmänhet öppna för samarbeten. Många av de kaféägare som finns i länet drömmer om att ha ett kulturkafé men kulturdelen har inte hunnits med. Att ordna en litterär eller mångkulturell festival har sannolikt aldrig varit enklare.

Författare och skribenter i Jönköpings län har motstånd av det slag som Söelund och Teiffel diskuterar, men här finns också alla förutsättningar för att på sikt skapa ett dynamiskt litterärt landskap.

Peter Nyberg

Utvecklare litteraturen som konstform

Kultur och utveckling

Regionbiblioteket Region Jönköpings län