Nya siffror från Centrala studiestödsnämnden, CSN, visar att 1,5 miljoner studielåntagare är skyldiga staten över 200 miljarder kronor.

Men i Jönköpings län är skulderna få att driva in. Genomsnittet för hela landet är 132 000 kronor. I länet ligger siffran på 111 000 kronor.

– Skuldsättningen ökar. Det beror främst på de höjningar som gjorts av lånedelen i studiemedlet på senare tid. Vi bedömer att den ökningen håller i sig och blir ännu tydligare de kommande åren mot bakgrund av höjningen av lånedelen som gjordes den 1 januari i år, säger Boel Magnusson

Högst genomsnittlig studieskuld har boende i Uppsala län. 146 991 kronor är de boende i genomsnitt skyldiga där.

CSN