Det blev många vändor i talarstolen när Angelica Lundbergs (SD) motion om kostpolicy kring matfetter avhandlades. Angelica Lundberg började med att kritisera att det tagit två år att behandla motionen, vilket hon fick stöd för av Mikael Johansson (V), som menade att även hans parti hade en motion som tagit lång tid att få behandlad.

Motionen kring matfetterna handlade om att byta ut margarin mot smör och olja i den kommunala bespisningen. Lisa Oswald (S) framhöll att smör och olja redan används i matlagningen och frågan kom att handla om det bordsmargarin som serveras till maten, exempelvis till elevernas knäckebröd.

— Varför ska vi tvinga eleverna att äta något vi själva inte vill ha, menade Angelica Lundberg (SD).

Joachim Werich (M) framhöll valfrihet och ansåg att man skulle ha både smör- och bordsmargarin, något Angelica Lundberg gick med på som en kompromiss.

Annons

Mot förslaget stod ett svar från kostchefen om att man idag håller sig till Livsmedelsverkets rekommendationer, flera ledamöter framhöll att det är bättre att hålla sig till rekommendationerna.

— Jag känner att den här diskussionen handlar mycket om tyckande. Det blir stabilare att hålla sig till de rekommendationer som finns, sade Calle Nyholm (MP).

SD:s förslag fick stöd av MF, större delen av KD och enskilda moderater men förlorade i en omröstning mot övriga partier och ledamöter.

Flera stora beslut

I övrigt var det flera stora frågor som avhandlades under mötet. Detaljplanen för Järnvägsgatan 7 klubbades. Det nya avfallsbolaget godkändes. Det beslutades att kommunstyrelsen ska tillfråga Trafikverket om en hastighetssänkning på vägen till Furusjö, det handlar om en sänkning på 60 kilometer i timmen fram till infarten vid Liabäcks gård. Medborgarförslaget om en hundrastgård vann inget större gehör, förutom hos MP som reserverade sig mot beslutet att säga nej.

Det beslutades också att kommunen går i borgen för Mullsjö Omsorgsbostäders lån till renovering av Björkgården och tillbyggnad av åtta platser.

Politiker avtackades

Under mötet avtackades också flera före detta Mullsjöpolitiker för sina insatser. Dessa var Marica Eskdahl, Ingemar Davidsson, Stefan Linder, Mikael Lundqvist och Bengt Lundin. Endast Bengt Lundin hade möjlighet att närvara och han mottog också en blomma på plats.