Tidigare i sommar har man dikat utmed vägen och just nu pågår förberedelserna inför asfalteringen av Kyrkerydsvägen.

– Första etappen som de gör nu är att de gräver ur delar av vägen, säger Fia Wadman, gatu- och parkingenjör på Habo kommun.

Det får de göra då vägen är i så dåligt skick enligt Fia Wademan. På de ställen där underlaget är som sämst gräver de ur och byter ut materialet mot bättre.

Under tiden som man arbetar på vägen kommer den vara avstängd för genomfartstrafik. Detta för att varje gång det kommer en bil så måste arbetarna avbryta sitt arbete och flytta på sig för att bilar ska passera. Vilket försenar arbetet.

– Boende kommer kunna köra till sina fastigheter och posten och de funktioner som behöver fungera men för genomfart är vägen avstängd, säger Fia Wademan.

23-24 augusti är asfaltering planerad men man öppnar för att det kan ändras beroende på hur arbetet fortgår.