På grund av underhållsarbetet på Röttlebron är bara ett körfält i varje riktning öppet just nu. Hastigheten är också nedsänkt. Risken för köer är stor under framför allt fredagar och helger då det är extra mycket trafik.