Här kommer dagens tips till alla bilburna i Jönköpings rusningstrafik. När ni kommer fram till en påfartsträcka – utnyttja hela sträckan.

Ta till exempel påfarten före Munksjöbron i höjd med Spira. Här gör alla filbytet så fort påfartssträckan börjar. Utnyttja hela sträckan istället och kör ända fram så att flera bilar kan följa efter och byta fil samtidigt.

Tack för mig, hej!

M