Cecilia Larsson är oroad över situationen.

– Det är helt klart en alarmerande utveckling. Det handlar om halva skoldagen för barnen, där de har rätt att få stöd för sitt lärande och sin utveckling, säger Cecilia Larsson.

Hon uppger att fritidshemspersonal i Jönköping får allt sämre förutsättningar att planera verksamheten, de har svårt att hinna med och ge stöd till alla barn, inte minst de elever som har särskilda behov.

– De har också svårt att variera innehållet i undervisningen och verksamheten för de äldre barnen, säger Larsson.

Annons

Men att säga att utvecklingen går allt mer åt enbart förvaring vill hon inte påstå.

– Det kan aldrig bli förvaring. I Jönköping har vi fördelen att vi har en hög andel utbildade pedagoger. De gör allt för att upprätthålla kvaliteten, men det finns en gräns för hur länge man kan kämpa, och den gränsen är passerad, säger Cecilia Larsson.

Hon uppger att arbetsbelastningen är alldeles för hög för personalen, att många av förbundets medlemmar drabbas av ohälsa på grund av stress.

– Man vill så mycket mer än man har möjlighet att göra.

Cecilia Larsson är övertygad om att de sjunkande skolresultaten i landet påverkas av situationen på fritidshemmen.

– Fritidshemmen ska utgöra ett stöd till eleverna för att de ska kunna fördjupa sina kunskaper. Då får man ändå tro att det påverkar resultatet i skolan, säger Cecilia Larsson.