Det var vid 16:47 som larmet gick till SOS. Fyra bilar hade krockat på E4 i södergående riktning i höjd med Ryhov. Det är oklart hur olyckan inträffade men totalt satt det fem personer i bilarna och ingen av dem var i behov av vård.

En fil är avspärrad och kommer vara det under bärgningsarbete av bilarna. Vid kvart över fem var det oklart när filen skulle öppnas igen, uppger räddningstjänsten.