Larmet inkom 08:59 om att en bil hade vattenplanat och kört in i ett räcke på E4 i norrgående riktning, i höjd med Brunstorp.

Vid kontakt med SOS meddelade man att föraren själv kunde köra från platsen. Det skulle endast handla om plåtskador på bilen. Trafiken påverkades inte i någon större utsträckning.