LÄS MER: Sveket mot ungdomarna – del 2: Pingstkyrkan: Vi gör jobbet åt kommunen

LÄS MER: Sylvebo: Ta ansvar, ungdomar!

De är barn och ungdomar, mellan 13 och 21 år. De saknar fritidsintressen, är inte med i några föreningar och drar runt i centrala Jönköping - utom kontroll för vuxna.

Så beskriver tolv socialsekreterare och kontaktpersoner ungdomarna och deras situation och nu slår de larm till kultur- och fritidsnämnden. De är oroliga över utvecklingen i centrala Jönköping, kritiska till att det finns för få mötesplatser för ungdomarna och de vill att kommunen tar ansvar för att ungdomarna ska få en meningsfull fritid.

LÄS MER: Sveket mot ungdomarna – del 3: De vill se fritidsgård på Rosenlund

Det har blivit ett hålrum för ungdomarna, bland annat efter att den öppna fritidsverksamheten på Ungdomens hus tvingades stänga.

— De här ungdomarna har ställt sig utanför samhället av olika anledningar. Men alla behöver någon form av tillhörighet och känna att de duger och att de är efterfrågade. De behöver hjälp in i någon aktivitet, säger socialsekreteraren Agneta Ahlgren.

Droger och inbrott

Annons

Ungdomarna har blivit fall för socialsekreterarna efter anmälningar om exempelvis skolproblem, konflikter med föräldrarna, kriminalitet, missbruk eller psykisk ohälsa.

De drar runt i små gäng, vissa gör inbrott och stjäl mobiltelefoner ur omklädningsrum i sporthallar eller skolor. Ibland är det intresset för bruk eller försäljning av droger som håller dem samman.

Och när de inte har någonstans att ta vägen på fritiden får socialsekreterarnas arbete med ungdomarna och deras föräldrar liten effekt, enligt Agneta Ahlgren.

— När de väl har hamnat på glid är det jätteviktigt att någon fångar upp ungdomarna, säger hon.

Ansvaret lämpas över

Agneta Ahlgren säger att ungdomarna socialsekreterarna möter av tradition har sökt sig till fritidsgårdar och andra kommunala verksamheter där det är öppet snarare än uppstyrda aktiviteter.

— Har vi inte sådana mötesplatser blir det lätt att de drar runt på stan istället. De behöver ha någonstans att träffas och det är något positivt, det måste man ta tillvara på.

Socialsekreterarna beskriver en utveckling där ansvaret för ungdomarna tycks glida allt mer från kommunen till kyrkor och ideella föreningar.

I dag saknas en kommunal verksamhet som kan fånga upp ungdomarna på fritiden och vända den negativa spiralen och nu kräver de att kommunen tar ansvar för ungdomarna.

— Jag tänker att man måste ha lite kreativa lösningar. Det krävs projekt eller satsningar för att fånga upp ungdomarna, säger Agneta Ahlgren.

LÄS MER: Satsningen har gett effekt

LÄS MER: Vi jobbar aktivt med ungdomarna