Namn: Lars Eriksson

Ålder: 63 år

Bor: Nyhem

Parti: Kristdemokraterna

Vad har du gjort i sommar?

Jag har varit på en resa i delar av Norrland och på ett besök i Halmstad. Sedan har jag en gård med 16 stycken Highland cattle-kor som behöver tillsyn så jag har varit mycket hemma. Det är min avkoppling.

Varför är du engagerad i politiken?

Jag vill vara med och ta ansvar för utvecklingen i kommunen, är man med kan man påverka i en positiv riktning. Jag är aktiv kristen och tycker att med tron följer ett visst ansvar.

Vilken fråga brinner du för?

En sund ekonomi i kommunen är en förutsättning för att kunna göra satsningar för familjer och äldre. Jag är utbildad ekonom och tror att jag kan bidra en hel del med kunskap kring hur olika mekanismer fungerar och vad det blir för konsekvenser om man gör si eller så.

Vilken blir den viktigaste frågan nästa mandatperiod?

Familj- och skolfrågorna är viktiga. På kort sikt vill vi se till att genomförandet av en familjecentral verkligen blir av till 2019, sedan vill vi att utvecklingen av en resursskola kommer till lokalt här för att i möjligaste mån slippa skicka elever till andra kommuner. På lång sikt vill vi ha bättre framförhållning med nya skolor och förskolor i takt med att kommunen växer.

Annons

Val