Räddningstjänsten kunde inte säga om lastbilen fattade eld under färd eller när den stod still, men varken människor eller last ska ha kommit till skada.

– Elden nådde inte lasten och ingen person är skadad, säger räddningstjänstens ledningsoperatör.