Händelsen inträffade runt 11.30-tiden.

– En lastbil körde av okänd anledning av vägen på gamla E4, närmare bestämt Storgatan utanför Skillingaryd, säger David Högberg på räddningstjänsten i Jönköping.

Inga personskador rapporterades. Lastbilen behöver dock bärgas.

– Den står vid sidan av vägen och utgör inget trafikhinder.