Över landet etableras en handfull regionala noder inom ramen för nationella lättviktsarenan Lighter, som verkar för att få fram vikteffektiva produkter.

Flygande projekt

Fakta: Omsätter 680 miljoner

Hela Swerea-koncernen där fem forskningsinstitut ingår, bland annat Swerea Swecast i Jönkö..

Fakta: Omsätter 680 miljoner

Hela Swerea-koncernen där fem forskningsinstitut ingår, bland annat Swerea Swecast i Jönköping, omsätter cirka 680 miljoner kronor.

Swerea har cirka 550 anställda.

Projektet Flight i Jönköpings län kommer att pågå i tre år.

Uppstarten i Jönköpings län sker via ett projekt som heter Flight. Arbetet kommer alltså att vara branschöverskridande och ge stöd till företag och organisationer, exempelvis inom gjuteri, plast, skärande bearbetning och strängpressade profiler. Dessutom engageras slutanvändare inom en rad olika sektorer, exempelvis husbyggnad, vård och omsorg samt fordonsindustrin.

Annons

— Det finns väldigt mycket kompetens i företagen men det är inte alltid det ges tillfälle att utbyta erfarenheterna och kunnande mellan företag i olika branscher. Det blir nu målet för att optimalt hitta tillverkningsmetoder och material som gynnar miljön. Trenden är att det blir mer kompositer i produkter, säger Conny Gustavsson.

Den nationella satsningen Lighter sägs har varit mycket framgångsrik.

— Men för att få genomslag i ännu fler företag och organisationer krävs lokala satsningar som är företagsnära och som drivs av aktörer som har god kännedom om det lokala näringslivet och slutkundernas behov. Vikteffektiva komponenter är en strategisk fråga för att kunna bidra till minskade utsläpp.

Slutkunders krav

Slutkunder kan exempelvis vara Volvo och Husqvarna. Conny Gustavsson menar att det är väldigt viktigt att kunna leverera komponenter som klarar företagens krav vad gäller vikt och andra krav för att behålla konkurrenskraften.

Projektet startar på allvar i höst men hur många företag som kommer att delta i både teoretiska och praktiska aktiviteter är inte klart.