Det kan tyckas som en helt och hållet vanlig kommunal fråga som egentligen inte är värd att kommentera. Men det är ofta i de små detaljerna som det går att se de stora frågorna. I Jönköpings kommun behövs det spara pengar och därför föreslås stängning av restauranger på seniorboenden. Det berör Union i Huskvarna, Rosengården i Jönköping och Västerhäll i Tenhult och om det vill sig väl kanske ändå Rosengården och Västerhäll får ha kvar sina egna kök. Men det är ovisst om det där kommer att lagas mat. Sammanlagt skulle det spara ungefär 400 000 kr och endast påverka ”ett fåtal enskilda individer” som det står i rapporten.

Nedskärningen kan på många sätt kallas för en klassisk kommunal tragedi för det första man sparar in på när det behövs pengar är seniorer. Lite provokativt går det att kallas en modern tappning av myten om Ättestupan – äldre dör ju snart så de kan man spara på – och som tidigare kunde fortsätta relativt obemärkt. De som sett välfärdsstaten skapas var ofta lojala till vissa politiska partier och tog förändringar med saktmod. Men den tiden är gudskelov förbi.

Sverige är tyvärr ett land av många ensamhushåll och ensamheten blir oftast värre på äldre dagar om du är änka eller änkling och barnen bor i andra delar av landet. Kanske är måltiden på restaurangen den enda formen av socialt umgänge under dagen. Det är därför fullt förståeligt att många av de boende på exempelvis Union i Huskvarna är oroliga för vad som kommer att hända. Men den oron borde bytas ut till ilska för att visa att seniora medborgare inte längre är den grupp som det obemärkt går att skära ned på.

Annons

De som är födda på 1940- och 50-talet är uppkopplade, vana att organisera sig och att få igenom sina krav. Kort och gott går det inte att köra över generationen som både fick uppleva 1968 och har Facebook. Förhoppningsvis får ansvariga politiker känna på de äldres vrede för det är rent ut sagt en skam att skära ned på möjligheten för våra äldre att äta tillsammans.

Relaterat: David Lindén: Alla borde glädjas åt pensionärer i regeringen
Relaterat: Besparingar slår hårt: Flera restauranger för äldre kan läggas ner
Relaterat: ”Det har skapat en fruktansvärd oro”
Mat