Judiska föreningen i Umeå avslutar all verksamhet och säljer sina lokaler efter konstanta nazisthot i form av mejl och hakkorsklotter på väggar och fönster utanför lokalerna. Föreningens talesperson har blivit uppsökt i sitt hem.

I en liberal demokrati är få misslyckanden så stora som när en minoritetsgrupp känner sig tvungen att lägga ner sin verksamhet till följd av hot.

Nazismen är på frammarsch.

I slutet på förra året framkom att Nordiska motståndsrörelsen växer och gör allt större avtryck, vilket främst märks ute i landet. I Dalarna uppgav polisen att den såg en tydligt ökad aktivitet från den nazistiska rörelsen.

Men det är inte bara nazister som sprider antisemitism. En annan grupp som har judar som ett högt uppsatt mål för sitt våld är radikala islamister. Det är känt sedan ett bra tag tillbaka att antisemitiska hatpredikanter förekommer i svenska moskéer.

Dessa islamister behöver inte ställas mot nazisterna.

Extremismgrupperingar av alla de slag lockar till sig nyckfulla personligheter med stort våldskapital.

Annons

Enligt Säpo utgör våldsbejakande islamister det största hotet. Samtidigt är det värsta terrordådet som har begåtts i Norden utfört av högerextremisten Anders Breivik.

Både nazismen och islamismen utgör faror för alla, men vissa minoritetsgrupper – i synnerhet judar – är särskilt utsatta för extremism.

Hatbrotten mot judar har ökat.

Antisemitismen visar sig beklämmande nog även hos vänstern.

Judiska föreningen i Umeå var på tapeten för drygt ett år sedan då den inte blev inbjuden till en manifestation mot nazism.

Det var det marxist-socialistiska Arbetarpartiets Jan Hägglund som i en artikel motiverade beslutet med att det inte var tryggt för dem. Det luktade falskt.

Norrköpings Tidningar skrev på sin ledarsida:

"Vilka är det som deltar på manifestationen, vars närvaro skapar otrygghet för personer med judisk tro? Vem har Hägglund bjudit in som inte förmår stå sida vid sida med judar i en markering mot nazism?"

Tyvärr är det snarare så att en del på vänsterkanten blandar ihop sina åsikter kring Israel-Palestina-konflikten med judeförakt.

Vi är långt ifrån ett samhälle som är tryggt för sina minoriteter. För judarna flyttas den visionen allt längre bort i fjärran.