Inget lugn, ingen ro.

Så är det på Jönköping University och har så varit i flera års tid.

Kulmen nåddes i våras när styrelsen drabbades av två tunga avhopp. Ordföranden och vice ordföranden avgick efter att styrelsen hade klubbat igenom organisationsförändringarna som vid det här laget är väl kända:

Mer maktkoncentration åt rektor/vd, mindre inflytande för de enskilda fackhögskolorna och en "skuggstyrelse" i respektive högskolebolag.

De interna och externa protesterna har varit omfattande, men inget tycks rubba rektor Anita Hansbos och ledningens ambitioner att omvandla Högskolan i Jönköping med särpräglade och unika varumärken som Jibs (Jönköping International Business School) till ett "Jönköping University".

Blott namnbytet är uppseendeväckande. Ordet universitet är på svenska lagreglerat. Vilken högskola som helst får inte kalla sig universitet.

Men på engelska går det fint. Så har svenska högskolor gjort tidigare i sin internationella kommunikation.

Det nöjer sig dock inte ledningen med. Här ska det heta "university" även inom Sverige, i svensk kommunikation mot den svenska målgruppen.

Det är språkligt fel. Det är formellt fel. Och det är reklamfel – vilseledande marknadsföring när svenskar kan tro att Högskolan i Jönköping nu plötsligt har blivit ett universitet enligt svensk standard.

Namnbytet blir en symbol för den organisationsrevolution som rektor och ledningen, med mandat från styrelsen, genomdriver.

Annons

Mandatet från styrelsen är intressant. För kanske skulle vi säga mandatet från rektor?

Rektor knyter upp styrelsen, får den att dansa efter hennes pipa, när det egentligen ska vara tvärtom:

Det är styrelsen som ger uppdrag till ledningen. Vd i ett bolag agerar efter instruktioner från styrelsen.

På Jönköping University tycks alltså det omvända råda.

Det här har visat sig i att Monica Dahlbom, nuvarande ordförande, i Jönköpings-Posten har uttalat att hon inte kan träffa kritisk personal utan att rektor medverkar.

Ledarsidan har tidigare konstaterat att det visst skulle kunna gå för sig, så länge rektor/vd får information om att möte hålls.

Det har även visat sig i att förre Saab-chefen Jan Åke Jonsson fick uppdraget som styrelseledamot att medverka aktivt i ledningens/rektors revolution. Han var också konsult åt högskolan.

Han åtalades nyligen misstänkt för ekonomiska brott under Saab-tiden. I lördags berättade Jönköpings-Posten att Jonsson utan att ange skäl har begärt entledigande från styrelseuppdraget i Jönköping University.

Den omvända maktordningen där vd/rektor styr upp representanten för sin arbetsgivare – styrelsen – är kärnan i de omfattande problem Jönköping University står mitt uppe i:

Att personalen inte stannar vid att vara kritisk, utan att flera tunga forskare överväger att lämna (de som inte redan har gjort det) är en varningssignal om att den tidigare så stolta högskolan i Jönköping håller på att kunskapsdräneras.

Intellektuell briljans och akademisk substans tunnas ut bakom den förment fina fasaden "Jönköping University".