Solen skiner och temperaturen klättrar över 20-strecket — nu kliar det i många gröna fingrar att peta ner årets frön i grönsakslandet. För visst skulle det sitta fint med en välsmakande morot?

Insikt om värdet av morötter, det har förhoppningsvis även ledamöterna i barn- och utbildningsnämnden, som nästa tisdag ska ta ställning till förslaget om förstelärare i förskolan. Förslaget ingår i ett större paket med syfte att göra tjänsterna i Jönköpings förskolor mer attraktiva för utbildade förskollärare, vilket JP berättade i måndagens tidning. Det är ett utmärkt initiativ. För även om Jönköping har en relativt hög andel utbildade förskollärare, tyder mycket på att det kommer att bli kärvt att rekrytera tillräckligt många nya framöver. En modell lik förstelärarna i skolan skulle kunna vända den negativa trenden.

Relaterat: Så ska förskollärare i Jönköping lockas – kan få 5 000 mer i månaden

Innan vi kommer till de positiva effekterna ska det medges att karriärreformen i skolan, där förstelärartjänsterna ingår, har fått kritik inte minst från lärarna själva sedan den inleddes för fem år sedan. Synpunkterna har främst handlat om att kriterierna är luddiga och att lärare har valts ut på godtyckliga grunder.

Men en ny utvärdering av karriärreformen visar att lärarkåren har stärkts som profession sedan förstelärarna infördes. En av forskarna bakom studien, Johan Alvehus, är medveten om att reformen har lett till viss splittring inom kåren, men drar utifrån resultaten slutsatsen att förändringen kommer att få större acceptans med tiden.

Annons

"Generellt vill jag nog mena att en jämlikhetsideologi och brist på karriärmöjligheter hämmat snarare än främjat lärarkåren", beskriver han det i tidningen Skolvärlden.

Just bristen på karriärmöjligheter är typisk för jobb inom förskolan. Och när kommuner konkurrerar med högre ingångslöner för att locka till sig nyutbildade pedagoger riskerar det att leda till missnöje hos mer erfaren personal som ser sig lönemässigt omsprungen av de nyanställda kollegorna. Möjligheten för förskollärare att få motsvarigheten till en förstelärartjänst skulle motverka känslor av orättvisa och uppgivenhet. Incitament i form av nya, mer avancerade arbetsuppgifter samt 5 000 kronor i lönepåslag skulle gynna den ambitiösa förskolläraren som vill klättra i karriären. Men framför allt skulle det bidra till att yrkets status höjdes och att arbetsgivaren Jönköpings kommun blev mer attraktiv för arbetssökande.

Till skillnad från karriärreformen i skolan skulle förslaget om förstelärare i förskolan finansieras av kommunen i stället för staten. Det innebär alltså högre utgifter för kommunen, men skulle visa att flit och ambitioner lönar sig.

Om en vecka tar nämnden ställning. Den som sår i tid belönas med riklig skörd. Det gäller även arbetsgivare.