I Sverige är trenden inget undantag. Även här ligger miljö och klimat högt på 23 procent tätt följt av migration på 21 procent. Men undersökningen som gjordes av DN/Ipsos under april visade även att ”vet inte” var det vanligaste alternativet som nästan en tredjedel svarade på frågan: Vilken eller vilka frågor är viktigast när du ska ta ställning till hur du kommer att rösta i valet till Europaparlamentet?

Partierna verkar ha träffat rätt i sina trendspaningar inför valrörelsen, då nästan alla prickar in minst den ena eller båda dessa frågor bland sina mest prioriterade i valkampanjen.

Klimat- och miljöfrågorna – traditionellt MP:s paradgren – har nu de flesta partier omfamnat. Det blir förmodligen dessa frågors popularitet som kommer att rädda åtminstone två av partiets nuvarande mandat, även om de ser ut att gå mot en halvering då de under nuvarande period haft fyra parlamentariker. I det förra valet fick MP fler röster och därmed fler mandat än Moderaterna. I detta val är klimatet prioriterat även hos exempelvis Moderaterna.

Att migrationsfrågan ligger högt kommer inte som någon överraskning. Merparten av invånarna i EU är mer oroliga för en ny flyktingkris än en ny ekonomisk kris. I Europa tillhör svenskarna dem som är mest kritiska till att ta emot fler flyktingar. Det hör förmodligen ihop med att Sverige är bland de länder som i förhållande till sin storlek har tagit emot flest nyanlända de senaste åren.

Annons

Brottsbekämpning och terrorismbekämpning får förvånansvärt litet stöd, endast 4 procent enligt Ipsosmätningen. Däremot visar en annan undersökning som Novus gjorde något tidigare att frågan kom på en högre andraplats, efter miljö. Det tyder på att man trots allt ska ta opinionsundersökningar med en nypa salt och mest använda dem som trendspaning.

I EU-valrörelsen 2014 var det inga toppfrågor som stack ut med så stort övertag som denna. Framförallt präglades valrörelsen starkt av den så tätt inpåliggande nationella valrörelsen. Bland toppfrågorna då hamnade bland annat skola och sjukvård, det vill säga välfärdsfrågor som definitivt hanteras på nationell nivå och som bör stanna där.

Trots att EU-valrörelsen är kort så är det sunt att den har en chans att få det egna utrymme den förtjänar utan att fungera som en upptakt inför det ”riktiga” val som den i mångt och mycket ansågs vara sist.

Det som skaver mest är dock fortfarande den där tredjedelen som inte vet vilka frågor som hen anser är viktiga för EU. Det vore önskvärt om fler ansträngde sig för att lyfta debatten om EU-frågor till en mer kontinuerlig nivå under de fem år som följer tills nästa val.

Det här valet ställer också krav på väljaren. Det räcker inte att välja det parti som för fram populära frågor på agendan – det är lösningarna som gör skillnad.

Eu
Val