Det kommer att bli reaktioner. Somliga lär tycka att skolan experimenterar med oskyldiga barn, andra uppfattar förhoppningsvis den pedagogiska genialitet som ligger bakom Vittraskolans sätt att uppmärksamma internationella kvinnodagen.

Som JP berättar på nyhetsplats avslutas fredagen en timme tidigare för skolans flickor och kvinnliga lärare – detta för att åskådliggöra att kvinnor generellt har lägre lön än män, och att detta lönegap motsvarar ungefär en timme per arbetsdag.

Rätt utfört kan det bli succé i avseendet att mellanstadie- och högstadieeleverna får upp ögonen för att villkoren för män respektive kvinnor kan skilja sig åt. Med tillräcklig, åldersanpassad information har eleverna stora förutsättningar att förstå.

Barn är inte dumma. Tvärtom är de inte minst i de yngre årskurserna nyfikna, vetgiriga och utan de förutfattade meningar som kan hämma vuxnas förmåga att ta till sig ny information.

Det finns ett norskt exempel på det. Fackförbundet Finansförbundet publicerade för ett par år sedan en film där sex barn – tre pojkar och tre flickor – fick uppdraget att plocka upp bollar och lägga dem i behållare. När uppgiften var slutförd kom belöningen, i form av godis. Det var bara det att flickorna fick synbart mindre mängd godsaker, vilket ledde till stor förvåning och kommentarer som att ”Det är jättekonstigt” och ”Det är orättvist!”. En pojke i fem-sexårsåldern utbrister ”Hon var lika bra som jag, så hon borde få lika mycket.”.

Annons

Det har han rätt i. Men det är vuxenvärldens ansvar att förvalta barnens känsla för rättvisa. Lön och karriärmöjligheter ska styras av flit och kompetens, inget annat. Vittraskolan verkar ha insett det, och har med sitt nytänkande förhoppningsvis gett eleverna en upplevelse de sent kommer att glömma.

Ännu bättre skulle det ha varit om upplägget hade gått ett steg längre. Flickorna kunde – åtminstone som ett tankeexperiment – ha uppmanats att ägna sin ”lediga” timme åt att städa pojkarnas rum. Samtidigt kunde pojkarnas föräldrar ha gett sina söner högre veckopeng än döttrarna just denna vecka. Det skulle skaka om på allvar.

Om vi inte ser upp, som individer och samhälle, är det annars där vi riskerar att hamna, alltså att kvinnorna får lägre lön och utför mer av det obetalda hemarbetet, vilket ledarsidan på fredagen uppmärksammade i en krönika.

Låt därför Vittraskolan bli ett positivt exempel att sprida över landet.