Att ingen människa omkom i fredagens explosion i Linköping går det enbart att tacka försynen för eftersom sprängladdningen konstruerades av någon som enligt polisen var okunnig inom ämnet. I skrivandets stund vet vi inte vem som ligger bakom med det mesta tyder på att det handlar om organiserad brottslighet. En misstanke som är värld att betona då det initialt förekom spekulationer om att det skulle varit ett terrordåd. Vad debatten i nuläget inte behöver är just spekulationer som kan förvärra ett redan polariserat debattklimat. Istället måste man låta polisen göra sitt jobb och få tid på sig att utreda vad som verkligen har hänt och vem som ligger bakom.

Diskussionen om svenska terrorhot är dock välkommen och borde ha påbörjats tidigare. Sverige hade tjänat på om man tidigare hade insett faran med återvändande jihadister. Men det är också viktigt att ha flera tankar i huvudet och organiserad brottslighet har ibland glömts bort när det allmänna fokuset har legat på terrorism. Det bör emellertid påpekas att kriminella MC-gäng kan vara nog så farliga som terrorister speciellt om det handlar om uppgörelser där det förekommer sprängmedel. Förvisso skadade sprängladdningen i Linköping endast byggnader men nästa gång kan det mycket väl vara människor som sprängs i luften.

Det är därför av högsta vikt att polisen intensifierar sitt arbete och hittar de ansvariga. Kriminella som gör upp med varandra är inte bara farliga för sin omgivning utan äventyrar på sikt hela samhällskontraktet. Parallella rättssamhällen får inte accepteras oavsett om det gäller särskilt utsatta områden eller interna uppgörelse. För i det långa loppet urholkas medborgarnas förtroende för staten och därmed själva fundamentet för samhällskontraktet. Det är en utveckling som Sverige helt enkelt inte har råd.

Annons

Så hitta, åtala och straffa den eller de som låg bakom fredagens explosion som mycket väl kunde ha kostat människor livet.