Ytterst märkligt, ja förvånande, att golvet i det nya stadshuset i Huskvarna inte håller måttet. Alltså det håller inte för vad som uppenbarligen var avsett.

Bibliotekets böcker kan inte alla förvaras såsom var tänkt, då golvet inte är dimensionerat för den tyngden.

Uppenbart är att någon grov miss har skett. Frågan är var.

Byggbolaget säger sig bara ha byggt enligt ritningarna. Om ritningarna är rätt, faller ansvaret på Jönköpings kommun som beställare.

Det här handlar inte om någon liten rutinbeställning av ett entreprenadjobb på någon dussinfastighet någonstans. Det handlar om kommunens stora, fina stadshus.

Då skulle man väl kunna begära ett visst mått av noggrannhet, kontroll, uppföljning - vadsomhelst.

Flexibla lokaler i all ära, och visst ska man inte beställa eller bygga mer än vad man behöver etc. - effektivitet är pengar.

Men när det sedan länge är känt att biblioteket ska flytta in, och därvid – som ett notoriskt faktum – att böcker är tunga, särskilt när de förs samman i mängder, som onekligen är fallet på ett bibliotek, då borde givetvis en och annan säkerhetsmarginal finnas.

Nu berättas i JP att problemet med de svaga golven fanns för redan två år sedan. Då blir det för kommunen nu än mer besvärande, om det hade varit möjligt att i det läget ändra vad som behövde ändras.

Att byggnadskonstruktioner inte håller för allt är en självklarhet.

Inne i Jönköpings city finns exempelvis en byggnad från 1970-talet, vars golv inte heller har hållit för hur mycket arkivmaterial som helst. Men då rör det sig om inflyttande verksamhet i ett hus som tidigare hyste annan aktivitet.

I Huskvarna pratar vi om en helt färsk byggnad, där behoven rimligen borde ha varit välbekanta för alla inblandade parter, beställare, beslutsfattare.

Det som trots allt är bra med den här pinsamma fadäsen, är att den förhoppningsvis leder till en omfattande genomgång – och förbättring – av rutiner för beställning, upphandling och utvärdering av projekteringsmaterial i framtiden.