Ett bra samhälle värnar framtiden och det förflutna. Barnen är framtiden och äldre, eller "årsrika" för att använda ett uttryck lånat från riksdagsledamoten Barbro Westerholm (L), är på många sätt en garant för att vi har vetskap om det förflutna. Människor vars arbete har bidragit till att vi idag har det bra förtjänar lugn och trygghet på sin ålders höst. Det är därför helt rätt att Jönköpings kommun har gått ut med en varning om falsk hemtjänstpersonal. I korthet har okända kvinnor velat besöka äldre under förespegling att de var från hemtjänsten men inte kunnat legitimera sig.

Problemet återkommer med jämna mellanrum och handlar oftast om kringresande ligor alternativt "lokala förmågor" för att citera Gert Kvick som är säkerhetssamordnare på Jönköpings kommun. Att kommunen går ut med en varning är därför helt rätt och de flesta brukare av hemtjänsten är kloka nog att kräva legitimation och notera besök på icke schemalagda tider. Men precis som när det gäller det sena 1990-talets "Nigeriabrev" behöver bedragare bara ha tur några enstaka gånger för att verksamheten ur deras synpunkt ska anses vara lönsam.

Förutom varningar från kommunen gäller det därför att anhöriga för en aktiv dialog med äldre släktingar. Om mormor, farfar, mamma eller pappa använder hemtjänst är det klokt att höra sig för och betona att de har rätt att kräva legitimation om det uppstår misstänksamma situationer. Likaså har de rätt att kräva ett regelbundet schema och att känna sig trygga i vardagen. Förvisso kan det låta pompöst med en uppmaning om att "tala med de gamla" men det handlar inte om att ge order eller instruktioner utan helt enkelt om att se till att de som byggde Sverige har det bra och inte utsätts för kriminalitet. "Årsrika" har en given plats i debatten och i vårt samhälle som kan delge yngre generationer erfarenhet och lärdomar. I sin tur kan vi återgälda detta genom att behandla dessa som vuxna människor och där ingår att hjälpa till om det finns misstanke om att allt inte står rätt till med hemtjänsten.

Annons