Det går fort nu. Allt fler väljer cykeln framför motordrivna fordon, och det kan vara svårt att hänga med i svängarna. En sak är i alla fall säker: säkerheten gör det inte. Det måste det bli ändring på.

Att antalet resor med cykel ökar är givetvis glädjande. Den som trampar sig fram gynnar både sin egen och planetens hälsa, och drar samtidigt sitt strå till stacken för att Jönköpings kommun ska kunna uppfylla målet om att antalet bilresor inte ska öka. Om cyklarna blir så många att trycket lättar på biltrafiken är mycket vunnet. Alla har inte möjlighet att välja cykel eller åka kollektivt. För dem måste bilen finnas som alternativ.

I en JP-artikel från januari konstaterar Anders Samuelsson (C), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, att cyklingen har medvind. Steget att börja åka buss är däremot större.

Jönköpings ansträngda trafiksituation för bilar finns det lika många lösningar för som det finns politiska partier. Cyklingen, däremot, är en betydligt mindre kontroversiell fråga. Det går liksom inte att vara emot ett billigt och hälsosamt sätt att förflytta sig. Diskussionen handlar i stället om hur mycket pengar i varje års budget som ska avsättas till nya cykelbanor och annan cykelfrämjande verksamhet. Just nu satsas 21 miljoner årligen, jämfört med 3,5 miljoner före 2006.

Från politiskt håll finns ett flertal målsättningar. Förra veckan hölls ett första möte för det nystartade Cykelrådet, ett forum där kommunen och föreningar ska föra dialog om hur man bäst underlättar utvecklingen.

Annons

Tanken är att cykeltrafiken ska öka med 25 procent mellan 2015 och 2020. Och för ett år sedan antogs det cykelprogram som tar ett samlat grepp om hur Jönköpings kommun ska arbeta med frågan fram till 2022. Här framhålls exempelvis säkerhetsåtgärder som god belysning, lämpliga korsningar och tydlig separering av gående och cyklister.

Det är fina mål, och Anders Samuelsson berättar för ledarsidan att programmet finns med när nya byggplaner diskuteras. Men rapporten förlorar sin udd om åtgärderna dröjer. I tisdagens JP framför signaturen ”Motionerande pensionär” flera viktiga synpunkter, som den inkonsekventa märkningen av gång- och cykelbanor samt faran med snabba elcyklar och fotgängare med blicken i mobiltelefonen.

Även Cykelfrämjandet har reagerat på osäkerheten, och föreslår separata stråk för snabba cyklister, vilket utreds av stadsbyggnadskontoret. En fin tanke, men ett första steg måste vara att få till förändringar på de befintliga vägarna.

Vätterstranden hör till de mest använda — och osäkra — gång- och cykelbanorna i kommunen. För några veckor sedan inträffade också en uppmärksammad kollision mellan en cyklist och en man med skateboard, där mannen fick omfattande skador.

Olyckan borde ha uppfattats som en varningsklocka för Jönköpings lokalpolitiker. Det bör visserligen betonas att den enskilde trafikanten alltid har ett ansvar att anpassa hastighet och uppmärksamhet efter rådande omständigheter. Kommunens ansvar består av att skapa så goda förutsättningar som möjligt att färdas säkert. Separata banor för fotgängare och cyklister brådskar. Vem vet hur allvarlig nästa olycka på Vätterstranden blir?