"Också i klassrummen ska det vara ordning och reda. Också i klassrummen ska det vara fokus på undervisning och att elever faktiskt lär sig mycket."

Jaha, nu är Jan Björklund i gång igen, tänker kanske den som har följt med i debatten om skolan, arbetsro och mobiler.

Men hör och häpna, orden uttalades faktiskt av gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S), tidigare generaldirektör för Skolverket. Hon och Ung vänsters ordförande, Henrik Malmrot, gjorde måndagens debatt i SVT:s Aktuellt till en riktigt fängslande stund. Förutom att Socialdemokraternas svängning i frågan om mobilens plats i klassrummet är glädjande i sig, var det underhållande att höra en socialdemokrat tala varmt om ordning och reda, och en vänsterpartist argumentera för individens rätt att använda sin privata egendom.

Henrik Malmrot kallar förslaget en dimridå och en lösning på ett icke-problem. Han ser hellre gratis frukost och förskjuten skolstart på morgonen som koncentrationshöjande åtgärder.

Så sent om i februari föreslog Liberalerna en ny lag som skulle innebära mobilförbud i klassrum i grund- och gymnasieskolan. Detta för att förbättra arbets- och studieron och därmed möjligheterna för eleverna att lära sig så mycket som möjligt. JP:s ledare (13/2) välkomnade mobilförbud i klassrummet, men inte nödvändigtvis genom lagändring.

Responsen på Liberalernas utspel från övriga riksdagspartier var negativt. Exempelvis gick Stockholms skolborgarråd, Olle Burell, ut hårt och hävdade att "Våra rektorer behöver inga fler pekpinnar från Jan Björklund."

Annons

Men nu ändrar sig alltså Socialdemokraterna och lägger fram ett förslag som i stort liknar just Jan Björklunds. Det är modigt att våga ändra åsikt och stå för det.

Anna Ekström hänvisar till studier som Skolverket tog fram under hennes tid som generaldirektör, studier som visar att två tredjedelar av lärarna upplever att de blir störda i undervisningen av sms och chattande från elevernas telefoner.

Intervjuade högstadieelever uppger i Aktuellts inslag att det finns ett sug efter mobilen, men att lektionerna blir bättre utan. Eleven Amanda Fritzsche sammanfattar ett tänkbart mobilförbud i klassrummet: "Vi vet att det kommer kunna gynna oss i längden för vi kommer kunna bli mer koncentrerade och lära oss mer när vi inte har mobilerna."

Eleverna verkar alltså inse att mobilfria lektioner ger större arbetsro. Det är ett utmärkt utgångsläge. Men det är vuxna som ska ta ansvaret att visa vilka regler som faktiskt gäller. Med eller utan lag.