Alves får ett regionalt ansvar för Västra Götaland.

— Det finns bara två sådana tjänster inom rörlig bild i landet, berättar han. Förutom Borås finns en liknande tjänst vid Moderna Museet i Stockholm.

Med det nya jobbet i Borås ska han fokusera på film som konst.

— Det finns många konstnärer som jobbar med film. Exempelvis ingår i vår senaste utställning här i Nässjö med Magnus Bärtås en rullande filmförevisning. Det är en dokumentär på 73 minuter om hans skapande.

Ska förhandla

När Lennart Alves lämnar Nässjö kommun är ännu inte fastställt.

— Nej, vi ska förhandla om det i dagarna. Borås Konstmuseum vill att jag börjar så snart som möjligt, men vi får se hur det blir. Jag har tre månaders uppsägning från min nuvarande tjänst.

Samtidig är Lennart Alves mån om att hålla i det program han redan satt ihop för 2017.

— Faktum är att hela programmet vid Nässjö konsthall fram till och med oktober är spikat och klart, säger han. Jag känner ett visst ansvar för att följa upp och ansvara för de konstnärer och utställare jag har bokat till de kommande utställningarna. Men jag ska prata med kommunen om hur vi ska hantera den biten.

Blir ny väggmålning

Det betyder också att det blir en ny väggmålning i sommar?

— Absolut, jag har ett antal väggar att välja mellan och har inte bestämt än vilken det blir. Inte heller är det helt klart vilken internationell konstnär det blir, men jag hoppas vi kan göra klart med det också innan jag slutar, fortsätter han.

Med just väggmålningarna har Lennart Alves satt Nässjö på den internationella kartan. När han lyckades få hit belgiske konstnären ROA gav det eko över hela världen. Bilder på väggmålningen delades av respekterade museer, gallerier och konstkännare på nätet.

Annons

— Med en konstnär som ROA är det viktigt att han känner konstnärlig frihet. Han har tackat nej till välbetalda jobb på flera miljoner kronor, men gladeligen kommit till städer, där han bara fått småsmulor i jämförelse, men ändå känt att han gjort en konstnärlig insats som känns bra för honom.

Just Roars besök banade väg för de följande konstnärerna Borondio och Correch, som visste att ROA varit i Nässjö och blivit väl omhändertagen.

Låtit tala om sig

Med väggmålningar, filmförevisningar i sommarnatten utomhus och en rad uppmärksammade konstutställningar har Nässjö konsthall verkligen låtit tala om sig utanför kommunens gränser.

Nyligen var ett danskt tv-bolag i Nässjö för att göra ett inslag om väggmålningarna, tidigare har ett tv-bolag från Tyskland varit på besök.

Företrädare för Moderna museet, privata konsthallen Magasin 3 i Stockholm och många andra har besökt Nässjö konsthall för att ta del av utställningarna.

— Jag började här 2013 med den uttryckliga målsättningen att förnya konsthallen och visa mer samtidskonst. Jag känner att jag har lyckats med det. Det återspeglas inte minst i att antalet besök i konsthallen har ökat med 20 procent årligen. För 2016 har vi över 35 000 registrerade besök. Sätter vi den siffran i relation till storleken på budget och antalet i personalen, så är vi störst i Sverige, berättar han.

Inte bara en dans

Men det har inte bara varit en dans på rosor. Lennart Alves sticker inte under stol med att det har varit svårt att få ihop ambitionen med budgeten. Med undantag av 2014, då kommunen jubilerade och satsade lite extra, har budgeten årligen minskat och inte gjort Alves jobb lättare precis.

— Jag har lyckats få bidrag från Statens kulturråd till att täcka upp delar av vår verksamhet, men det har varit ett tufft jobb att få pengarna att räcka till.

Det är också tack vare sponsorer, som väggmålningarna kunnat genomföras.

— Det finns en smärtgräns för hur länge man kan hålla på så här, säger Alves och antyder att den är uppnådd nu.