Före sommaren 2014 invigdes Talluddens HVB-hem för ensamkommande efter att fullmäktige under hösten röstat ja till att ta emot ensamkommande. I en första vända byggdes rummen om till 8 små lägenheter med badrum och pentry, som snart utökades till 16. Nu är HVB-epoken på väg att avslutas och frågan om vad som ska hända med lokalerna har uppstått.

Lennart ”Charlie” Karlsson (EMP) berättade i början av veckan att han planerade att väcka frågan om ett korttidsboende med en motion i frågan. Men kommunstyrelsens arbetsutskott förekom honom:

– Efter diskussioner med Jönköpings kommun, där det råder brist på studentbostäder, tänker vi oss att just detta kan vara en lämplig framtid för lägenheterna, säger kommunstyrelsens ordförande, Gert Jonsson.

I slutet av veckan lämnade Lennart Karlsson sitt motförslag i form av en motion.

– Nu är det krig! Efter kontakter med folk i samhället vet jag att det finns ett stort behov av korttidsplatser. Argument om att lokalerna inte är anpassade håller inte - de kan ju inte vara sämre än den hemmiljö, dit de körs i dag, menar han.

På Talludden, fortsätter Lennart, finns ju dessutom läkare, sjuksköterskor och sjukgymnast dörr i dörr på vårdcentralen, som kan ge den trygghet som behövs för den som kommer tillbaka från sjukhuset.

– När kommunen inte kan ta emot någon efter sjukhusvård får de en räkning på uppåt 7 000 kronor per dygn för sjukhusvård. Men det är inte främst det ekonomiska jag vänder mig emot utan otryggheten som såväl patienter som anhöriga känner, säger Lennart Karlsson.

Annons

I begynnelsen, 2012, fanns ett demensboende på Talludden. Men i december jämnade fullmäktige vägen för att flytta de boende till Furugården. Argumentet från socialnämndens dåvarande ordförande Sören Ståhlgren (S) var att lokalerna inte var bra ur vårdsynpunkt. Motargumentet från framförallt KD:s Stefan Ottosson och Liberalernas Thore Ohlsson, som ville se ett korttidsboende, var att de boende skulle tvingas dela rum, när totala antalet platser minskade. Före detta vänsterpartisten, Lennart Karlsson, föreslog ett hem för icke-dementa. De båda gruppernas motioner avslogs.

Något år senare skrev vi om en annan före detta vänsterpartist, Alice Åström, som drabbades när hennes mamma vägrades korttidsplats eller särskilt boende.