Namn: Stefan Lindkvist.

Ålder: 63

Ort: Mullsjö.

Parti: Mullsjö Framtid.

Vad har du gjort i sommar?

Jag har mest jobbat.

Varför är du engagerad inom politiken?

När man skulle ändra centrum med en dyr bro som förstör hela centrum, tyvärr fick jag rätt, så lovade jag att om man fortsatte med denna galenskap, att bilda ett nytt parti. För att kunna vara med och påverka. Men tyvärr fick man igenom det.

Vilken fråga brinner du för?

Att stoppa vindkraften: Mullsjö marknadsför sig som Friluftsriket. Då vore det katastrof att få 250 meter höga vindkraftverk som förstör för fastighetsägare,turister samt alla Mullsjöbor. Att se och höra dessa. Som inte ger kommunen något.

Vad blir den viktigare frågan nästa mandatperiod?

I den rådande ekonomiska situation, är den frågan viktigast. Går en kommun med minus mellan 10-20 miljoner i Mullsjös storlek, blir det avgörande i framtiden om Mullsjö har möjlighet att vara en egen kommun. Det vore en katastrof för invånarna om Mullsjö skulle bli tvingad att slås i hop med en annan kommun.

Annons