Kommunalrådet Ilan De Basso (S) understryker att det inte rör sig om en politisk plattform tillsammans med V, utan ett valtekniskt samarbete.

– Det var en förutsättning för att kunna få ett styre på plats i kommunen. De stödjer oss i fullmäktige när valen genomförs, säger Ilan De Basso.

Vänsterpartiet får insynsplatser i välfärdsutskottet, samhällsbyggnadsutskottet och ersättarplatser i utbildningsnämnderna, kultur- och fritidsnämnden, äldrenämnden och i Jönköpings Energi. I utbyte mot att de stödjer koalitionen i omröstningen när posterna ska fördelas.

– Vi har träffat företrädare för Vänsterpartiet och har fört samtal med dem. Det är ett givande och tagande.

Kommunalrådet Ilan De Basso (S) säger att det nya politiska styret inte kommer att utöka antalet kommunalråd och oppositionsråd i Jönköpings kommun.
Foto: Pär Grännö

Inga fler kommunalråd

Den nya koalitionen vill inte utöka antalet kommunalråd, något som tidigare diskuterats. De anser att nuvarande antal med tre majoritetsråd och två oppositionsråd räcker.

De fyra partierna har enats kring en politisk plattform med ett antal ledord, som senare ska utvecklas till ett mer gediget kommunprogram.

Vad partierna är enade kring är att ekonomin ska hållas i balans, att kommunen ska präglas av öppenhet, tolerans, att aktivt arbeta för jämställdhet, ha en bra offentlig sektor, erbjuda ett rikt kultur- och fritidsliv och arbeta med personalförsörjningen.

Margareta Sylvan (MP) sa att partierna enats om en miljöpolitik som syftar till att kommunen ska leva upp till Parisavtalet och arbeta för rent vatten. Anders Samuelsson (C) sa att byggandet är fortsatt prioriterat med en offensiv hållning, med hänsyn till långsiktighet, hållbarhet och bevarandet av jordbruksmark.

Annons

Ann-Marie Nilsson (C) är nöjd med den nya koalitionen.
Foto: Johan Nordenström

Ändrar i budget

Totalt samlar de fyra partierna 38 av kommunfullmäktiges 81 mandat. De styr därför i minoritet men Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande, tror att de har goda chanser att få genom sin politik ändå.

– Vi får försöka ha en bra dialog. Det finns goda förutsättningar för den här koalitionen eftersom den verkar i mitten, säger hon.

Under onsdagen ska kommunstyrelsens fatta beslut om budgeten för nästa år. Den 29 november fattar sedan kommunfullmäktige det avgörande beslutet, alltså nästa vecka.

Budgeten som ligger på bordet är från nuvarande Alliansen men kommer kompletteras med tilläggsförslag från nya koalitionen. De blir kända först i morgon då de presenteras under kommunstyrelsens sammanträde.

– Det är så kort om tid så det blir inga dramatiska förändringar, det är mindre tillägg som kan göras, säger Ann-Marie Nilsson, kommunstyrelsens ordförande.

Mandatfördelning

Mandatfördelning

Moderaterna 14

Kristdemokraterna 14

Centerpartiet 7

Liberale..

Mandatfördelning

Mandatfördelning

Moderaterna 14

Kristdemokraterna 14

Centerpartiet 7

Liberalerna 4

Socialdemokraterna 23

Miljöpartiet 4

Vänsterpartiet 5

Sverigedemokraterna 10

Läs mer: Jönköping får fler kommunalråd

Läs mer: Vänsterpartiet: Vi har hamnat i en guldstol

Läs mer: S och C hyllar L-beskedet

Läs mer: Så blir nya styret - L har valt sida

Relaterat: Kajsa Kettil: Det minst dåliga alternativet, men se upp för Vänsterpartiet