Under fredagen presenterade de rödgröna; Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokratern, i Jönköping sitt budgetförslag. Partierna vill hålla tillbaka lite mer än hälften av Alliansens besparingar och därtill satsa inom flera områden.

— Alliansen vill göra besparingar inom skola, äldreomsorg och socialtjänst med 50 miljoner kronor 2018. Vi avvisar besparingar på totalt 26,5 miljoner kronor, sa Ilan De Basso (S), kommunalråd.

Han menade att barn- och utbildningsnämnden, äldrenämnden och främst socialnämnden lider av strukturella underskott.

— Det måste mötas med mer resurser, annars blir det omöjligt att klara verksamheten, sa han.

Anställer fler

Utöver att hålla tillbaka besparingarna vill de rödgröna satsa 33,3 miljoner kronor inom olika områden, främst kopplat till skola, omsorg, sociala frågor och byggnation.

Annons

— Ska vi klara målet på 1 000 påbörjade bostäder om året måste vi utöka resurserna, sa Mona Forsberg (S) kommunalråd.

De rödgröna avsätter medel för att anställa fem personer på plan- och byggsidan. De gör också en personalförstärkning på miljö- och hälsoskyddsnämnden, upphandlingsavdelningen och näringslivsavdelningen.

— Handläggarna som arbetar med avlopp och vatten är idag överbelastade, sa Mats Weidman (MP).

Inom skolan gör de rödgröna satsningar på elevhälsan, på att minska den administrativa bördan för lärarna och på utbildningsinsatser. De vill även införa gratis frukost i grundskolan. På kultursidan avsätter de rödgröna medel för bland annat ökad bemanning på biblioteken och sänkt avgift till kulturskolan.

Höjer skatten

Inom det sociala området vill de rödgröna anställa fler fältsekreterare och fler socialsekreterare. De avsätter också pengar för att utökade öppettider på fritidsgårdarna. De avsätter också pengar för förkortad arbetstid inom hemtjänst och äldreomsorg, vilket i så fall påbörjas i liten skala. De satsar även på upprustning av småbåtshamnar, Stadsparken och lekplatser.

— Totalt innebär vårt förslag 59,8 miljoner kronor mer för välfärden 2018 för att finansiera skola, omsorg och möjligöra samhällsbygget, sa Ilan de Basso.

För att finansiera detta vill de rödgröna höja skatten med 20 öre. Enligt deras egen beräkning innebär det 65-70 kronor mer i månaden för en person med medelinkomst. De räknar med att nå ett resultat på 1,9 procent.

— Vi klarar samhällsbygget och får bättre ekonomiska resultat, vilket ger utrymme för svängningar i framtiden, sa Ilan De Basso.