Det är fem till synes avslappnade tidigare moderatpolitiker som står vid utsikten på Stadsparken och berättar om det nya partiet.

— Vi har kommit fram till att vi har mer att ge även om många säkert tycker att det är helt vansinnigt, säger det tidigare kommunalrådet Carin Berggren som också är ordförande i det nya partiet.

De fem politiska vildarna berättar att de upplevt ett stort stöd från många medborgare som önskat att de ska starta ett nytt parti. Men också att de tycker att det är mycket roligare att ägna sig åt politik när de slipper partipiska och en allians att ta hänsyn till.

— Jag har aldrig haft så roligt någon gång under min politiska karriär som den här sommaren. Vi har mejlat och samtalat hela tiden. Har någon en idé så diskuterar vi den och om den innebär en förbättring för invånarna så kan vi skriva en motion utan att styras av ideologi eller långa förhandlingar, säger Anders Jörgensson.

Demokraterna i Jönköping vill inte placera in sig på höger- vänsterskalan, utan de vill basera sin politik på pragmatiska beslut utifrån medborgarnas bästa.

— Vi är i grunden borgerliga, men det hindrar inte att vi kan stötta de rödgröna om de har bra förslag. Det handlar om sunt förnuft, säger Carin Berggren.

Annons

Demokraterna i Jönköping är inte främmande för att samarbeta med något parti.

— Så länge det gynnar medborgarna kommer vi att lyssna på och ta del av vad alla andra partier har att säga, sa Carin Berggren.

Under hösten kommer Demokraterna i Jönköping att lansera ett partiprogram, men redan nu säger de att de två största frågorna kommer att vara att hantera utmaningarna för en växande kommun.

— Det handlar om bostadsbyggande. Att inte bygga för tätt, att utveckla grönområden och parker samt se till att utvecklingen av samhällsservice och skolor hänger med, säger Ander Jörgensson.

Demokraterna i Jönköping meddelar att deras värdegrund är alla människors lika värde och respekten för Sveriges grundlagar.

— Alla som skriver under på detta är välkomna i partiet, säger AnneMarie Grennhag.

Trots att Demokraterna i Jönköping inte säger sig ha någon uttalad ideologi är de inte rädda för att bli ett populistiskt parti.

— Där tänker vi inte hamna, vi kommer att vara offensiva och ska inte bli något missnöjesparti. Vi vill komma med konkreta lösningar, säger Anders Jörgensson.

De politiska vildarna meddelar också att de tänker sitta kvar på sina mandat fram till valet.

— Vi har fått det förtroendet som personer, säger Anders Jörgensson.