Under pågående Transportforum i Linköping presenterades förslag på hur höghastighetsjärnvägen mellan Stockholm, Göteborg och Malmö kan finansieras. Bakom rapporten står Sverigeförhandlingen med sina två regeringsutsedda förhandlare HG Wessberg och Chatarina Håkansson Boman.

Kostnaden för höghastighetsjärnvägen ligger på upp mot 320 miljarder kronor. Sverigeförhandlingen föreslår att kommuner och landsting blir medfinansiärer. Hur mycket de bidrar med ska i så fall baseras på den nytta de får av järnvägen, bland annat i form av ökade fastighetsvärden.

— Vi tycker att det är en principiell och praktiskt viktigt del, om kommunerna är med och betalar så ökar deras intresse av att den här banan blir klar på ett snabbt och bra sätt, sa HG Wessberg

Det finns också förslag om att låta operatörer betala banavgifter för underhåll och investeringskostnader samt en särskild skatt för kommersiella delar av stationerna.

Sälja tillgångar

Totalt beräknas upp till 10 procent av kostnaderna täckas genom olika typer av medfinansiering men resten måste staten stå för. Sverigeförhandlingen rekommenderar att staten då lånar pengar men också att man överväger att sälja tillgångar, HG Wessberg gav Telia som exempel:

— En idé är att man flyttar det här kapitalet som en gång stödde infrastruktur för ett telenät, till att stödja transportinfrastruktur.

I rapporten slås fast att det bästa är att satsa på en sträcka i taget och med ett begränsat antal stationer.

— Vi prioriterar en färdig linjesträckning först. Man kan inte börja bygga på alla ställen och sen vänta i ett antal år, då kommer ingen att investera pengar, sa HG Wessberg

Väg genom Småland

Den 1 februari kommer Sverigeförhandlingen att möta berörda kommuner och påbörja de konkreta förhandlingarna.

— Då får de veta vilken väg genom Småland vi har valt och så får de bud på hur mycket vi vill att de är med och betalar, sa HG Wessberg.

Det handlar om ifall banan ska gå via Värnamo och Ljungby eller Växjö och Älmhult. Något slutdatum för kommunförhandlingarna är inte satt.