I våras kom revisionen med svidande kritik mot hur reglementen och bestämmelser tagits fram i samband med bildandet av Region Jönköpings län.

 

Ansvarfördelningen mellan regionstyrelsen och nämnderna var så otydlig att det till och med bröt mot kommunallagen menade revisorerna. Sedan dess har arbetet pågått med att ta fram en ny politisk organisation.

Frågan har splittrat partierna. KD och de rödgröna partierna vill överföra verksamhets- och budgetansvar till nämnderna medan övriga partier vill lägga största makten på regionstyrelsen.

Ett extrainsatt sammanträde i regionstyrelsen hölls före regionfullmäktige på tisdagen där det till slut bestämdes att nämnderna får mer makt i regionen framöver.

— Nu har vi ett reglemente där det finns en stor samsyn kring, sa regionrådet Carina Ödebrink (S).

"M har fått backa"

Mikael Ekvall, gruppledare för Vänsterpartiet i regionen, var också nöjd:

— Det är först nu som vi har hörsammat parlamentariska kommittén fullt ut, sa han.

Fakta: Så styrs regionen

Håkan Jansson (M) är ordförande i regionstyrelsen, Mia Frisk (KD) är ordförande i nämnde..

Fakta: Så styrs regionen

Håkan Jansson (M) är ordförande i regionstyrelsen, Mia Frisk (KD) är ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård, Rune Backlund (C) är ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö och Malin Wengholm (M) är ordförande i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. Skillnaden mot förut är att nämnderna får mer makt i och med att de får verksamhets- och budgetansvar.

Annons

Alla partier yrkade på det förslag som togs till regionfullmäktige. Men flera politiker uttryckte sitt ogillande över förändringen.

— Moderaterna har fått backa fullständigt i detta. Jag beklagar utvecklingen. Jag tror att jag får rätt om ett antal år, sa Martin Hytting (M).

"Ta ett steg tillbaka"

Håkan Jansson (M), ordförande i regionstyrelsen, menar att sättet att styra regionen och tidigare landstinget varit framgångsrikt i 25 år.

— Jag hävdar att vi går åt fel håll. Men vi har en demokratisk församling och det här är vad majoriteten tyckte, sa han.

Regionrådet Rune Backlund (C) tror att inte alla har förstått hur stor förändring detta innebär. Han hade velat bromsa processen.

— Vi borde snarare ta ett steg tillbaka och återgå till beredningar, sa han.

"Tramp i kvicksand"

Maria Hörnsten (S), 2:e vice ordförande i nämnden arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, menar att det politiska ansvaret nu blir tydligare.

— Vi har mer eller mindre trampat i kvicksand det här året, sa hon.

Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna (före detta Folkpartiet) lämnade in en protokollsanteckning med deras förslag.

Beslutet som sådant förändrar inte den indelning i nämnder som redan finns. Det vill säga Folkhälsa och sjukvård, Trafik, infrastruktur och miljö, samt arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.